logare  |  registrare

Analiza si adoptarea proiectelor de lege de catre Guvern

Analiza si adoptarea proiectelor de lege de catre Guvernzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 29 septembrie 2012
Analiza si adoptarea proiectelor de lege de catre Guvern
Autor: Olya
36.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Analiza si adoptarea proiectelor de lege de catre Guvern


           Proiectele de lege se adoptă în şedinţele de Guvern.

        În vederea pregătirii şedinţelor Guvernului, Secretariatul General al Guvernului organizează în prealabil reuniuni de lucru cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare.

      În cadrul acestor reuniuni se elaborează proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului, care se structurează în două părţi, şi care cuprinde: proiecte de acte normative, rapoarte, note, note-mandat, memorandumuri, puncte de vedere, informări şi alte documente, în funcţie de necesităţi şi de solicitări.

         În prima parte a agendei de lucru vor fi înscrise proiectele de acte normative şi alte documente, care au toate avizele ministerelor implicate, inclusiv formele refăcute conform avizelor Consiliului Legislativ şi ale altor autorităţi competente, în scopul facilitării luării unei decizii rapide de către Guvern asupra actelor care sunt agreate de toate ministerele implicate şi care nu mai comportă discuţii suplimentare pentru a fi adoptate de Guvern.

 

      În a doua parte a proiectului agendei de lucru vor fi înscrise proiectele de acte normative şi alte documente, care necesită dezbateri şi opţiuni ale Guvernului.

      Proiectul agendei de lucru, avizat de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare primului-ministru. Agenda de lucru aprobată se comunică de Secretariatul General al Guvernului tuturor membrilor Guvernului, precum şi conducătorilor altor autorităţi publice interesate, cu cel puţin 36 de ore înainte de începerea şedinţei Guvernului.

       Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora, iniţiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru.

      În cazuri excepţionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăşurării şedinţei Guvernului să fie luate în discuţie şi proiecte de acte normative sau materiale neînscrise pe agenda de lucru. În cazul adoptării de către Guvern a acestor proiecte de acte normative, iniţiatorul are obligaţia să parcurgă ulterior procedura de avizare şi finalizare a acestora.

   

     Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de act normativ, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anunţul primului-ministru privind adoptarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz. După şedinţa Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la transmiterea la Camera Deputaţilor sau, după caz, la Senat, a proiectelor de lege, înscrise în prima parte a agendei de lucru şi adoptate de Guvern,  însoţite de expunerile de motive ale acestora şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare camerei respective, semnate de primul-ministru.

   Proiectele de lege înscrise în cea de-a doua parte a agendei de lucru şi adoptate de Guvern vor fi finalizate de Secretariatul General al Guvernului prin operarea observaţiilor aprobate de Guvern, potrivit regulilor de tehnică legislativă. În situaţia în care în şedinţa Guvernului au fost formulate observaţii de fond, Secretariatul General al Guvernului le va comunica iniţiatorilor, imediat după ce stenograma şedinţei Guvernului a fost redactată

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com