logare  |  registrare

Administratia publica locala intermediara in Uniunea Europena

Administratia publica locala intermediara in Uniunea Europenazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 25 septembrie 2012
Administratia publica locala intermediara in Uniunea Europena
Autor: Olya
65.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Administratia publica locala intermediara in Uniunea Europena


    Dacă una din problemele cele mai frecvent dezbătute în Franţa, ca şi în alte state ale Uniunii Europene, se referă la dimensiunile optime ale colectivităţilor teritoriale, o alta priveşte numărul optim de ,niveluri ale administraţie?.

    In realitate trei aspecte ar trebui examinate separat, aspecte care nu presupun răspunsuri identice, şi anume: organizarea administrativă optimă trebuie să fie mai mult sau mai puţin deconcentrată, iar comunicarea între vârf şi baza ierarhiei administraţiei ar trebui să parcurgă toate etapele intermediare sau ar putea fi micşorată? Doar această chestiune ar merita să fie rezumată sub sintagma „nivele ale administraţiei" şi ea priveşte mai puţin numărul autorităţilor locale, cât organizarea ciclurilor de elaborare şi punere în aplicare a politicilor publice; talia optimă a razei de acţiune a autorităţilor locale nu variază ea oare în funcţie de problemele pe care le are de rezolvat şi nu ar fi de dorit să fie instalate atâtea autorităţi locale democratic alese câte ar presupune existenţa unor circumscripţii de talie medie?; bilanţul costuri-avantaje incită la limitarea numărului de autorităţi locale sau de niveluri ale administraţiei în scopul de a profita din plin de economiile realizate sau mai bine ar trebui să con¬siderăm că nu este posibil să calculezi doar o parte din elemente - partea financiară în timp ce alta, precum apropierea cetăţeanului de autorităţile locale, ar prezenta mai puţină importanţă?

 

      în cea mai mare parte a statelor Uniunii Europene regăsim o categorie de autorităţi locale intermediare între nivelul de bază şi nivelul naţional sau regional, în timp ce, spre exemplu, în Luxemburg nu există nici o autoritate intermediară între comune sau municipalităţi şi stat, pentru considerente evidente, legate de întinderea teritoriului.

    Administraţia publică locală intermediară este administraţia locală organizată la nivelul diviziunilor administrativ-teritoriale intermediare, situate între cele de bază şi stat.

...

      Spania este singura ţară în care adunarea reprezentativă nu este aleasă prin sufragiu universal direct. Consiliul provinciei compus din 25 până la 31 de membri (51 de membri pentru Madrid şi Barcelona) este format din „deputaţi provinciali", aleşi de consilierii municipali dintre ei înşişi, în urma alegerilor municipale. Comisia de guvernare se compune din Preşedinte şi un număr de deputaţi provinciali numiţi de acesta. Ea îşi alege preşedintele însărcinat cu atribuţii executive.

     în unele state ale Uniunii Europene, colectivităţile locale intermediare dispun de competenţe şi de mijloace mai puţin importante decât colectivităţile de bază.

 

    Este cazul Belgiei, Spaniei şi Italiei, ţări în care tendinţa de a scădea semnificaţia provinciilor este strâns legată de transformările produse la nivelul structurii statului

     în Italia, provinciile au pierdut din ce în ce mai multe atribuţii, în profitul comunelor şi regiunilor, dar au trebuit menţinute atât ca circumscripţii administrative ale Statului, cât şi ca autorităţi însărcinate să asigure legătura între regiune şi comune şi coordonarea celor din urmă. Regimul lor este în mare parte uniform, dar pot apărea unele variaţii de la o regiune la alta.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net