logare  |  registrare

Valorile birocratice si reforma

Valorile birocratice si reformazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 12 august 2012
Valorile birocratice si reforma

Autor: Olya

25 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Valorile birocratice si reforma


     Birocratia a fost întotdeauna un subiect foarte criticat. Cei mai fiorosi critici si reformatori sunt aderentii unei politici de privatizare a multor servicii publice si cresterea cerintelor de eficientâ pentru birocrati.

      Limitârile acestei atitudini au fost demonstrate în Anglia, Turcia, Grecia si alte târi unde, dupâ privatizarea serviciilor publice, calitatea serviciilor oferite si siguranta au scâzut oferind suporterilor birocratiei o puternicâ armâ în lupta pentru pâstrarea privilegiilor. Birocratia modernâ are si ea apârâtorii ei.

 

     Ea a crescut ca un sistem efectiv pentru aplicarea legilor uniform si precis si pentru oficierea de servicii standard câtre toti indivizii. Reforma birocratiei este unul dintre punctele fierbinti de campanie în toate târile, dar pânâ acuma nici o tarâ sau guvern nu au luat vreo mâsurâ pentru înlâturarea acestei probleme. Împârtirea puterii între administratia centralâ si cea localâ este strâns legatâ de descentralizarea politicâ. autoritâtile politice locale sunt alese pe plan local si deservite de o birocratie localâ , astfel câ flexibilitatea birocratiei locale si a celei centrale este direct legatâ de încredintarea unei mai mari puteri de decizie câtre nivelurile inferioare de guvernâmânt.

      Sistemul francez este foarte centralizat pentru câ regiunile sunt puternic dependente de serviciile oferite de câtre administratia centralâ. Cu toate acestea influenta politicâ este descentralizatâ datoritâ practicii ca politicienii sâ detinâ si functii nationale si functii locale.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net