logare  |  registrare

Actul administrativ

Actul administrativzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 16 iulie 2012
Actul administrativ

Autor: Olya

57.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Actul administrativ


          Problematica actelor administrative este complexă, din punct de vedere teoretic, şi prezintă un mare interes practic deoarece actele administrative constituie o formă fundamentală de activitate a autorităţilor administraţiei publice. Din aceste motive, problematica actelor administrative este analizată pe larg de doctrină, unde se manifestă o serie de controverse între autori.

        Studiul nostru va avea în vedere aspectele teoretice suficient de generale pentru a reprezenta constante în materie, neglijând o serie de detalii care formează obiectul disputelor doctrinare, unele dintre ele sterile.

      În sens larg, actele administrative cuprind actele unilaterale ale administraţiei şi contractele administrative.


         Actele unilaterale ale administraţiei sunt manifestări unilaterale de voinţă ale autorităţilor administraţiei publice.

         Contractele administrative sunt acorduri de voinţă, de obicei, între două părţi, dintre care cel puţin una este o autoritate a administraţiei publice, acorduri supuse unui regim juridic ce prezintă deosebiri faţă de regimul juridic civil.

         Atât actele unilaterale ale administraţiei, cât şi contractele administrative reprezintă domenii vaste de studiu, astfel încât întinderea cursului ne obligă să alegem între ele. Am optat pentru studiul actelor unilaterale ale administraţiei deoarece reprezintă forma specifică pură de exercitare a puterii executive.

         În cele ce urmează, sintagma „act administrativ” va fi folosită în sensul de act unilateral al administraţiei.


Actul administrativ prezintă următoarele trăsături:

1. este o formă fundamentală a activităţii autorităţilor administraţiei publice;

2. este o voinţă juridică unilaterală;

3. este emis numai în realizarea puterii publice;

4. are un regim juridic specific.

   ...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com