logare  |  registrare

Raspunderea juridică a funcţionarului public

Raspunderea juridică a funcţionarului publiczoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 07 iulie 2012
Raspunderea juridică a funcţionarului public

User: OLya

143 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Raspunderea juridică a funcţionarului public


CUPRINS

 

Introducere

1. Răspunderea funcţionarului public - noţiuni generale

2. Răspunderea disciplinară

3. Răspunderea administrativă

4. Răspunderea civilă

5. Răspunderea penală

Concluzii

Bibliografie


       Administraţia pune la baza întregii sale activităţi aplicarea şi respectarea drep­tului, principiul legalităţii fiind unul de bază din administraţie.

        Răspunderea, în oricare din formele pe care le îmbracă, este determinată de comiterea unei fapte ilicite, de încălcarea sistemului de valori statornicit de stat şi consacrat juridiceşte. Şi este firesc ca cel care încalcă dreptul să răspundă pentru fapta sa deoarece dreptul este reprezentantul unui ideal sacru, este purtătorul aspiraţiunii celei mai înalte pe care societatea o posedă, aceea de justiţie şi de moralitate. Regimul juridic al funcţiei publice include şi problema răspunderii acestuia, a cărui menire este reprimarea greşelilor comise de agenţii publici. Dar aceasta prezintă doar unul din scopurile răspunderii. Reţinem teza exprimată de doctrina actuală de drept public, că în oricare ramură de drept ne-am plasa, răspunderea are două finalităţi: - să restabilească ordinea de drept încălcată, determinând revenirea la starea de egalitate, perturbată ca urmare a săvârşirii unei forme de ilicit; - să exprime o reacţie negativă din partea autorităţii faţă de autorul faptei ilicite, cu scopul de a-1 determina pe acesta să-şi conştientizeze semnificaţia faptei, o regrete şi pe viitor să nu o mai repete, să o elimine din comportamentul său.

       

         Altfel spus, prin intermediul răspunderii, se realizează atât scopul preventiv şi cel sancţionator, analizate constant atât de lucrările de teoria generală a drep cât şi de cele consacrate formelor răspunderii specifice diferitelor ramuri ale dreptului. Acestor două finalităţi, credem că ar trebui să li se adauge scopul educa care deşi implică prevenţia, nu se confundă cu aceasta. A vorbi despre răspundere, în cazul funcţionarului public, presupune cu necesitate abordarea relaţiei ei cu responsabilitatea. Dacă fiecare subiect de drept trebuie să manifeste, în ceea ce face, responsabilitate, funcţionarul trebuie să fie fundamental responsabil în îndeplinirea prerogativelor sale. Responsabilitatea prec răspunderii şi o poate elimina. Ea presupune respectarea de către individ a sistemului de valori instituit de cetate la nivel global sau la nivel microsocial. Dacă acest sistem de valori e respectat, omul trăieşte în armonie cu sine însuşi şi cu ceilalţi, cu societatea în ansamblul său.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net