logare  |  registrare

Fondurile fixe de producţie

Fondurile fixe de producţiezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 03 mai 2012
Fondurile fixe de producţie
82 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Fondurile  de producţieImportanta mijloacelor fixe

           Resursele  materiale constitue o parte din ansamblul intrarilor in sistemul intreprindere, care prin combinare si comensare concura la realizarea esirilor reprezentind bunuri si servicii destinate pietei.In mod concret, mijoacele fixe formează suportul material al capitalului fix  si ca structură specifică, mijloacele fixe reprezintă elementul defintoriu, suportul realizării funcţiei productive în întreprindere.

         Deci, sunt acele bunuri care participă la mai multe cicluri de exploatare şi îşi transmit treptat valoare asupra noilor produse obţinute. în structura imobilizărilor corporale se cuprind două mari grupe de imobilizări: terenurile şi mijloacele fixe. Intrarea mijloacelor fixe are loc la înfiinţarea unităţilor prin finanţare de la stat în cazul regiilor autonome şi prin aportul acţionarilor şi asociaţilor la constituirea capitalului social la societăţile comerciale. Pe parcursul des­făşurării activităţii, agenţii economici îşi pot procura mijloacele fixe prin cumpărare, construire, absorbţie, prin fuziunea cu alte unităţi etc. în folo­sinţă temporară, mijloacele fixe pot intra prin închiriere, locaţie de gestiune sau concesionare.

Modul de constatare şi evaluare a fondurilor fixe. 

Obiectele se pot constata drept fond fix dacă :

-        au o formă materială şi pot funcţiona mai mult de un an;

-        se află în posesia întreprinderii pentru a fi utilizate în activitatea sa sau la etapa de creare şi nu sunt destinate vânzării.

Aceste condiţii se socot realizate dacă:

  1. 1.     există o certitudine întemiată că întreprinderea în urma utilizării activului va obţine un avantaj economic;
  2. 2.     valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine.

Dacă nu se satisface aceste două condiţii activul se constată ca cheltuială a perioadei de gestiune. 

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net