logare  |  registrare

Mecanismul cursului valutar

Mecanismul cursului valutarzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 10 aprilie 2012
Mecanismul cursului valutar
115.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Mecanismul cursului valutar


     1.Formarea cursului de schimb pe piata valutară;

     2. Riscurile valutare. Tehnici de acoperire a riscurilor valutare.

 

1. Formarea cursului de schimb

 

            Realizarea schimburilor valutare impune compararea valorică a unităţilor monetare internaţionale prin intermediul unui raport cunoscut sub numele de curs de schimb sau curs valutar. Indiferent de tipul operaţiunii realizate (vânzare/cumpărare), sau de faptul că se realizează numai transferuri sau transformări se impune stabilirea unui raport de valoare între diferite monede naţionale.

            Deci, cursul de schimb reprezintă preţul unei monede naţionale sau internaţionale exprimată într-o altă monedă naţională cu care se compară valoric în anumite condiţii de spaţiu şi timp. În stabilirea lui se ţine seama de mai mulţi factori care influenţează puterea de cumpărare a unităţilor monetare naţionale implicate în schimbul valutar, cum sunt: ritmul creşterii P.I.B., rata inflaţiei, rata dobânzii, creditul, etc.. El se formează pe pieţele valutare în funcţie de raportul dintre cererea şi oferta de monedă naţională care se schimbă, iar acesta este determinat de dimensiunile şi direcţia dezvoltării tranzacţiilor internaţionale cu monedele respective precum şi de corelaţia dintre datoriile şi creanţele externe ale unei ţări care participă la piaţa valutară.

            Cursurile de schimb pot fi clasificate din diferite puncte de vedere, astfel:

1) În funcţie de modul în care sunt stabilite:

  • curs oficial
  • curs neoficial

     Cursul oficial este stabilit de autoritatea monetară naţională în mod unilateral, fiind mai apropiat sau mai îndepărtat de raportul valori real dintre monede sau de cel stabilit pe piaţă şi recunoscut de autoritatea naţională monetară. Dacă baza pentru stabilirea acestui curs o reprezintă valoarea paritară, atunci el poartă denumirea de curs valutar paritar.

            Cursul neoficial reflectă preţul înregistrat pe o piaţă la un moment dat de o unitate monetară, fiind format pe baza raportului dintre cererea şi oferta de monedă.

2) În funcţie de modul de variaţie, se disting:

  • cursuri fixe;
  • cursuri libere sau flotante;
  • cursuri fluctuante.

    Cursurile fixe sunt cele stabilite de oficialităţile monetare ale ţării respective şi care sunt menţinute la acelaşi nivel o perioadă cât mai îndelungată de timp.

   Cursurile libere sunt cele care se stabilesc datorită funcţionării libere a mecanismului pieţei. El fluctuează în funcţie de cererea şi oferta pentru moneda respectivă, până se atinge un nivel la care piaţa valutară este în echilibru.

    Cursurile fluctuante sunt cele care pot flota doar în anumite limite, deci numai cu o anumită marjă de variabilitate. El se situează între cel fix şi cel flotant, fiind format printr-o fluctuaţie liberă pe piaţă, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, dar numai între anumite limite fixate de autoritatea monetară naţională.

     Un aspect important care trebuie precizat este reprezentat de terminologia utilizată în situaţiile în care se înregistrează modificări ale cursurilor de schimb. Astfel, în cazul în care se produce o modificare oficială a cursurilor fixe, se înregistrează o devalorizare (scăderea cursului) sau o revalorizare (creşterea cursului) iar în cazul modificării cursurilor flotante, creşterea este desemnată prin apreciere iar scăderea prin depreciere.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com