logare  |  registrare

Conţinutul relaţiilor financiar-monetare internaţionale

Conţinutul relaţiilor financiar-monetare internaţionalezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 10 aprilie 2012
Conţinutul relaţiilor financiar-monetare internaţionale
90 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Conţinutul relaţiilor financiar-monetare internaţionale  1. Trăsăturile şi rolul relaţiilor financiar- monetare  internaţionale

 

      Amploarea interdependenţelor economice a determinat creşterea rolului relaţiilor economice internaţionale în dezvoltarea economică naţională. Ca urmare, ele au devenit un obiectiv important al instituţiilor statului în organizarea şi derularea schimbului. Fenomenul de mondializare s-a accentuat atât de mult, încât foarte multe ţări realizează produsul intern brut într-o proporţie ridicată pe baza bunurilor şi serviciilor care intră în sfera relaţiilor economice internaţionale. În prezent, se manifestă un interes şi o conlucrare bi şi multilaterală a ţărilor, organizaţiilor internaţionale sau a uniunilor statale în tot mai multe domenii: comerţ, cooperare în producţie, sănătate, probleme de securitate, asistenţă umanitară, asigurarea echilibrului ecologic etc.

            Relaţiile economice internaţionale pot fi definite ca fiind ansamblul tranzacţiilor economice dintre statele lumii. Acestea pot fi analizate pe trei mari categorii de operaţii, respectiv:

-          operaţii comerciale reflectate de schimbul de bunuri;

-          operaţii necomerciale aferente schimburilor de servicii;

-          operaţii financiare ce constituie obiectul schimburilor de capital.

     Ponderea cea mai mare este deţinută de schimburile comerciale, respectiv importul şi exportul de mărfuri. Un loc important în cadrul relaţiilor economice internaţionale îl ocupă şi schimbul de servicii, în interiorul acestora o categorie însemnată fiind formată din prestările de servicii legate de schimbul de mărfuri. Deasemenea, în cadrul serviciilor, sunt incluse şi turismul internaţional, întreţinerea reprezentanţelor diplomatice, vânzarea- cumpărarea de licenţe, servicii de poştă, telefon, fax, precum şi serviciile reprezentate de transferurile valutare efectuate de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în străinătate.

      Schimburile de capital includ împrumuturile internaţionale, creditele bancare pe termen scurt, mediu sau lung, investiţiile directe de capital care constau în finanţarea sau cumpărarea de unităţi economice în străinătate dar şi mişcările de capital pe termen scurt, având un caracter speculativ.

    Deci, o legătură economică trece obligatoriu prin sfera activităţii financiar- monetare internaţionale . Astfel, în primul rând, intră în procesul de evaluare, unde, cu ajutorul unui etalon monetar se stabileşte preţul bunurilor care fac obiectul schimbului. Apoi, intră în procesul de repartiţie, care asigură o finanţare sau creditare ce favorizează mişcarea rapidă a bunurilor către importator şi a contravalorii lor către exportator. În al treilea rând, operaţiunea de export intră în procesul de plată, prin care, cu ajutorul mijloacelor de plată se sting obligaţii determinate de export.


  1. Trăsăturile şi rolul relaţiilor financiar- monetare  internaţionale

 

    Amploarea interdependenţelor economice a determinat creşterea rolului relaţiilor economice internaţionale în dezvoltarea economică naţională. Ca urmare, ele au devenit un obiectiv important al instituţiilor statului în organizarea şi derularea schimbului. Fenomenul de mondializare s-a accentuat atât de mult, încât foarte multe ţări realizează produsul intern brut într-o proporţie ridicată pe baza bunurilor şi serviciilor care intră în sfera relaţiilor economice internaţionale. În prezent, se manifestă un interes şi o conlucrare bi şi multilaterală a ţărilor, organizaţiilor internaţionale sau a uniunilor statale în tot mai multe domenii: comerţ, cooperare în producţie, sănătate, probleme de securitate, asistenţă umanitară, asigurarea echilibrului ecologic etc.

            Relaţiile economice internaţionale pot fi definite ca fiind ansamblul tranzacţiilor economice dintre statele lumii. Acestea pot fi analizate pe trei mari categorii de operaţii, respectiv:

-          operaţii comerciale reflectate de schimbul de bunuri;

-          operaţii necomerciale aferente schimburilor de servicii;

-          operaţii financiare ce constituie obiectul schimburilor de capital.

   Ponderea cea mai mare este deţinută de schimburile comerciale, respectiv importul şi exportul de mărfuri. Un loc important în cadrul relaţiilor economice internaţionale îl ocupă şi schimbul de servicii, în interiorul acestora o categorie însemnată fiind formată din prestările de servicii legate de schimbul de mărfuri. Deasemenea, în cadrul serviciilor, sunt incluse şi turismul internaţional, întreţinerea reprezentanţelor diplomatice, vânzarea- cumpărarea de licenţe, servicii de poştă, telefon, fax, precum şi serviciile reprezentate de transferurile valutare efectuate de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în străinătate.

      Schimburile de capital includ împrumuturile internaţionale, creditele bancare pe termen scurt, mediu sau lung, investiţiile directe de capital care constau în finanţarea sau cumpărarea de unităţi economice în străinătate dar şi mişcările de capital pe termen scurt, având un caracter speculativ.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com