logare  |  registrare

Aspecte teoretice privind fiscalitatea

Aspecte teoretice privind fiscalitateazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 10 aprilie 2012
Aspecte teoretice privind fiscalitatea
138.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Aspecte teoretice privind fiscalitatea1.1. Conceptul de fiscalitate

1.2. Caracteristicile definitorii ale fiscalităţii

1.3. Clasificarea fiscalităţii

1.3.1. Clasificări tehnice

1.3.2. Clasificări economice

1.3.3. Clasificări bazate pe concepţii funcţionale

1.4. Principiile fiscale

1.4.1. Principiile generale

1.4.2. Adam Smith şi maximele impunerii

1.4.3. Principiile fiscalităţii conform Codului Fiscal

 

Aspecte teoretice privind fiscalitatea

 

      Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalităţii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi politică. Din această cauză, fiscalitatea trebuie analizată nu numai din perspectivă statică, ci şi dinamică. Prin utilizarea sa ca instrument al deciziilor politice, fiscalitatea este în acelaşi timp generatoare şi rod al politicii fiscale, întrucât face să funcţioneze diferite tehnici şi mecanisme de prelevare a impozitelor şi taxelor în scopuri politice, economice şi/sau sociale.

      Abordarea fiscalităţii este importantă şi necesară, întrucât, din modul în care este construită şi funcţionează aceasta, se pot desprinde concluzii preţioase referitoare la presiunea fiscală, la politica fiscală, precum şi la eficienţa cu care puterea publică se implică în viaţa economică şi socială a unei societăţi.

     Fiscalitatea, urmăreşte realizarea obiectivelor politicii economice şi sociale a statului, iar atunci când devine frână în realizarea obiectivelor propuse, societatea reacţionează pentru reformarea întregului sistem şi pentru a-l reorienta către ceea ce consideră a fi ţelul său.

1.1.  Conceptul de fiscalitate

 La o sumară trecere în revistă a literaturii de specialitate, se poate afirma că există cel puţin două abordări ale conceptului de fiscalitate:

A – ca totalitate a impozitelor şi taxelor dintr-un stat, şi

B – cu accent pe elementele definitorii ale sistemului fiscal în general, pe care îl defineşte prin prisma relaţiilor dintre elementele care formează acest sistem.

     Prima abordare se bucură de concizie şi expresivitate, permiţând o analiză pragmatică mai uşoară şi mai eficientă a modului în care este constituită şi funcţionează. Astfel, o primă definiţie în cadrul acestei abordări consideră fiscalitatea „totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoane fizice şi juridice care alimentează bugetele publice”.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net