logare  |  registrare

Probleme generale ale protoistoriei

Probleme generale ale protoistorieizoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru vineri, 30 martie 2012
Probleme generale ale protoistoriei
90 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 112
Descriere

Probleme generale ale protoistoriei


     Se impune o redefinire cronologică şi a aspectelor pe care le cuprinde protoistoria. Multă vreme ea a fost asimilată epocii metalelor iar conţinutul îi era dat de:

a) un şir de progrese economice (legate de metalurgie);

b) fenomene complexe precum indoeuropenizarea, de care se legau originile populaţiilor euro-asiatice, printr-o diferenţiată şi încă nu total elucidată primă mare emogeneză;

c)  creaţia statală şi izvoarele scrise, care realizau înscrierea în istorie.

     Există,totuşi, unele semne de întrebare: în Orient, structuri de tip protourbane şi urbane (unele evoluând din vechile obşti săteşti, cu fiincţii multiple, în planul religiosadministrativ-teritorial, social-politic) şi chiar statale, încă de la începutul mileniului III) se întâlnesc din neolitic, deci, din preistorie.

     

    Metalurgia nu este o invenţie a epocii metalelor; începuturile prelucrării metalelor (argint, plumb) sunt corelate cu cele mai timpurii obiecte din metal cunoscute, acelea dm nivelul preceramic de la Ergani-Cayonii (Anatolia - mileniul VIII î.Hr.); inventarea bronzului datează din mileniul IV î.Hr. (Anatolia, Pen. Balcanică, Egeea) iar din mileniul ID î.Hr., în mormintele „princiare" de la Alaca Huyuk s-au descoperit piese din fier, de moi dimensiuni, pumnale ceremoniale. în plus, arealul nord-balcanic şi est-central european, al culturilor Vinca, Gumelniţa-Karanovo VI, Tiszapolgar-Bodrogkeresztur, adică o nouă problemă; este metalurgia o invenţie unică, realizată într-o zonă de unde apoi s-a răspândit (tezele difuzioniste) sau există mai multe zone de invenţie (teza antohtonistă)?


     Analiza istorică şi argumentul arheologic au precizat:

a) o preponderenţă, în metalurgie, a Orientului Apropiat, de unde, în limite temporale diferite, s-a produs o difuziune amplă a acesteia;

b) existenţa mai multor centre autonome, în afara contactelor cu lumea egeeană şi micro-asiatică; un astfel de centru ar fi legat de metalurgia cuprului, de spaţiul car-p«to-danubian-pontic, unde procesul de indoeuropenizare va conduce însă la pierderea cunoştinţelor în domeniu şi la redifuzarea metalurgiei, ulterior, de către alogeni. Sub «mnul autonomiei, sunt puse centrele asiatice ale metalurgiei bronzului (Thailanda, Cfcma), în Europa, Peninsula Italică (culturile Ganda, Rinaldone, Remedello) şi zona ixncă, precum şi continentul american.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net