logare  |  registrare

Sistemul judecatoresc

Sistemul judecatoresczoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 22 februarie 2012
Sistemul judecatoresc
96.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 112
Descriere

Sistemul judecatorescI Prevederile din Planul de Actiuni Uniunea Europeana-Moldova (PAUEM: p. 2)

II Prevederile din Strategia pentru Crestere Economica si Reducere a Saraciei (SCERS: p. 213-235)

III Prevederile din Strategia Europeana a Republicii Moldova 


 

I Prevederile din Planul de Actiuni Uniunea Europeana-Moldova (PAUEM: p. 2)

Sistemul judecatoresc  

 

    (2) Revizuirea legislatiei existente in scopul asigurгrii independentei si impartialitatii sistemului judecatoresc, inclusiv asigurarea impartialitatii si eficientei procuraturii, precum si in scopul consolidarii capacitatii justitiei.
- Continuarea si implementarea activitatii legislative pentru a reforma in continuare sistemul judecatoresc in conformitate cu standardele europene; Reexaminarea si completarea legii privind organizarea judecatoreasca in
scopul asigurarii independentei, impartialitatii si eficientei sale, inclusiv clarificarea procedurii de numire si avansare, drepturile statutare si obligatiile judecatorilor.
- Asigurarea implementarii noii legislatii cu privire la procuratura in conformitate cu standardele europene.
- Imbunatatirea instruirii, in special in problematica drepturilor omului si cooperarii judiciare, a judecatorilor, procurorilor si functionarilor din sistemul judecatoresc, administratia Ministerului Justitiei, politiei si inchisorilor.
- Dezvoltarea cailor alternative de solutionare a litigiilor, inclusiv medierea si arbitrajul.


 

II Prevederile din Strategia pentru Crestere Economica si Reducere a Saraciei (SCERS: p. 213-235)
  

CONSOLIDAREA SISTEMULUI JUDICIAR

    213. Reforma judiciara si de drept a fost lansata in 1994 ca rezultat al aprobarii de catre Parlament a Conceptiei reformei judiciare si de drept. Conceptia avea la baza ideea ca, in perioada de tranzitie de la sistemul totalitar si economia centralizata la un stat democratic si la economia de piata, este necesara formarea noilor mecanisme juridice: o autoritate judecatoreasca independenta, un mecanism eficient de protectie a drepturilor omului si a proprietatii private. Conceptia elaborata a determinat directiile prioritare ale restructurarii instantelor judecatoresti si a evidentiat doua aspecte ale reformei: (i) crearea unui cadru juridic normativ adecvat si (ii) reformarea institutionala.
     214. Principalul pas in crearea cadrului legislativ si a statului de drept l-a constituit adoptarea Constitutiei, care contine un capitol special consacrat autoritatii judecatoresti. Acest pas a fost urmat de adoptarea mai multor legi: Legea cu privire la Curtea Constitutionala, Legea privind organizarea judecatoreasca, Legea cu privire la statutul judecatorului, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire la colegiul disciplinar si la raspunderea disciplinara a judecatorilor.
      215. Prin art.114 din Constitutie se stipuleaza ca justitia se infaptuieste in numele legii numai de instantele judecatoresti. Alte principii constitutionale fundamentale includ: dreptul la aparare (art.26), prezumtia nevinovatiei (art.21), egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice (art.16), interzicerea infiintarii de instante extraordinare (art.115), independenta, impartialitatea si inamovibilitatea judecatorilor (art.116), garantarea exercitarii cailor de atac (art.119) etc. A fost formata Curtea Constitutionala, unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Republica Moldova care exercita controlul constitutional la nivel de stat.
    216. Reforma judiciara a cauzat modificari esentiale privind statutul, rolul si functiile instantelor judecatoresti, determinind introducerea competentei judiciare in toate sferele de reglementare a relatiilor social-economice. Instituirea instantelor specializate - judecatoria economica si judecatoria militara - a condus la specializarea judecatorilor.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com