logare  |  registrare

Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova  cu Uniunea Europeanăzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 07 februarie 2012
Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
744.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 112
Descriere

Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova  cu Uniunea Europeană


  1. 1.    Evoluţia relaţiilor RM cu UE
  2. Semnarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare. Programul TACIS în RM
  3. Republica Moldova în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
  4. Politica de vecinătate a UE. Esenţă şi perspective.
  5. Strategia de integrare europeană a Republici Moldova

 6. Programul TACIS - program de asistenţă tehnică şi financiară acordat de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova

 

1. Semnarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană

   Disoluţia Uniunii Sovietice în mai multe entităţi politico-statale independente decise să-şi afirme, de acum înainte, în mod suveran propria lor identitate politică, economică şi culturală, determină actorii vieţii internaţionale să-şi revizuiască din temelie atât conţinutul, precum şi forma raporturilor  contractuale existente până atunci între aceştia şi URSS.

   Uniunea Europeană (UE) nu face o excepţie în acest sens. La acea vreme Uniunea se afirmase deja ca o mare putere economică, însă, din punct de vedere politic, ea continua să joace rolul de veşnic secondant al SUA în afacerile internaţionale. Prăbuşirea Uniunii Sovietice vine să-i ofere, pentru prima dată în istoria postbelică, perspective unice în sensul revenirii sale ca actor de prim rang pe scena politicii mondiale. De altfel, nu întâmplător, anume în această perioadă, când UE devenise un punct de atracţie pentru noile state democratice din Europa Centrală şi de Est, statele sale membre decid să imprime un plus de consistenţă politică uniunii lor, astfel, încât aceasta să vorbească cu o singură voce în relaţiile cu partenerii săi extemi.

  Privind din această perspectivă evoluţia evenimentelor ce constituie subiectul prezentului capitol, semnarea viitoarelor acorduri de colaborare cu statele ex-sovietice, inclusiv cu Republica Moldova, se înscriu în eforturile Uniunii Europene de a imprima statutului său internaţional o prestanţă politică pe măsura puterii sale economice.

   "Declaraţia privind evoluţiile din Uniunea Sovieticâ"1, făcută de Şefii de stat şi de guvem ai Comunităţii Europene cu ocazia reuniunii lor m cadrul Consiliului European din 9-10 decembrie, demarează procesul de redefînire a strategiei Uniunii Europene în raport cu spaţiul ex-sovietic. Declaraţia schiţează de fapt prmcipiile-condiţie în conformitate cu care Uniunea înţelegea să iniţieze relaţiile sale cu Noile State Independente. şi anume: recunoaşterea şi respectarea integrităţii teritoriale şi a inviolabilităţii fronnerelor existente; respectarea angajamentelor luate de fosta URSS; asigurarea controlului unic asupra armamentului nuclear pe teritoriul lor; respectarea şi implementarea tuturor articolelor Actului Final de la Helsinki, Cărţii de la Paris şi alte prevederi relevante ale CSCE privind drepturile omului şi drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale. Noile State Independente erau chemate să întreprindă fără întârziere măsurile necesare destinate punerii în practică a acordurilor ce vizează controlul armamentului, non-proliferarea atomică şi securitatea armelor nucleare. De asemenea, acestea erau solicitate să respecte obligaţiunile ce derivă, pentru fiecare stat m parte, dm datoriile exteme contractate de Uniunea Sovietică. în finalul Declaraţiei, Şefii de stat şi de guvem   condiţionează deschiderea dialogului privind dezvoltarea relaţiilor reciproce de exprimarea m mod democratic şi paşnic a dorinţei lor de a accede spre suveranitatea deplină. Principiile menţionate de către Şefii de stat şi de Guvern ai statelor membre ale UE au fost dezvoltate şi stmcturate m documentul întitulat "Guiding Principles on the Recognition ofNew States in Eastern Europe and the Soviet Union, established by the European Community " şi dat publicităţii la 16 decembrie 1991.

 

    ...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com