logare  |  registrare

Corespondenţa juridică

Corespondenţa juridicăzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 10 decembrie 2011
Corespondenţa juridică
59.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Corespondenţa juridică

 

     În cadrul corespondenţei oficiale un loc important îl ocupă scrisorile cu conţinut juridic, fie că este vorba de apariţia, stingerea sau modificări de obligaţii juridice. În desfăşurarea activităţii lor, agenţii economici intră, în mod inevitabil, în relaţii cu organele de justiţie (judecătorii, tribunale etc) .

   Principala corespondenţă ce are loc cu organele de justiţie constă în: scrisori (cereri) de acţionare în judecată, întâmpinări, cereri de recurs înaintate de reclamanţi sau de pârâţi şi citaţii emise de organele judecătoreşti.

   Cererea de acţionare în justiţie se formulează de reclamant şi se înaintează organului de justiţie în vederea recuperării unor drepturi ce i se cuvin din relaţiile contractuale cu alţi agenţi economici, din imputaţii sau din alte operaţii.

   Cererea de acţionare în judecată trebuie să cuprindă, în principal următoarele: date de identificare a reclamantului şi a pârâtului, solicitarea de a rezolva litigiul în favoarea reclamantului, valoarea litigiului, motivele pentru acţionarea în justiţie, menţiuni din care să rezulte că au fost epuizate toate posibilităţile de rezolvare a diferendului prin înţelegere între părţi.

    În cazul în care acţiunea a fost respinsă prin sentinţa instanţei de fond, reclamantul are dreptul ca în termen legal să formuleze cererea de recurs, în care pe lângă datele generale sunt menţionate şi motivele pe care se sprijină cererea.

...

Cererea de recurs

Citaţia

Notificarea

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com