logare  |  registrare

Ion NECULCE

Ion NECULCEzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 20 noiembrie 2011
Ion NECULCE
83 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Ion NECULCE

1672 -1745

cronicarul artist, cel mai mare povestitor român de până la Creangă şi Sadoveanu


Bărbat de stat, apropiat al lui Dimitrie Cantemir, cronicar de vază, Ion Neculce este o figură marcantă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Letopiseţul Ţării Moldovei reprezintă o lucrare artistică, istorică şi me­morialistică a literaturii române, iar legendele istorice O samă de cuvinte care îl preced - prima culegere de folclor românească.


     Anul naşterii lui Ion Neculce - 1672 - este stabilit după menţiunea cronicarului din 1732, conform căreia avea „şesedzeci de ani". Locul naşterii se presupune a fi oraşul Iaşi.

     Este fiul vistiernicului Enache. Rămas de mic orfan de tată, este edu­cat de bunicii de pe mamă - Iordache şi Alexandra Cantacuzino, înrudiţi cu domnitorii Miron Barnovschi şi Ieremia Movilă. Tatăl său vitreg a fost ucis la Târgu-Ocna, iar conacul familiei Neculce din satul Prigoreni, ţinutul Cârligăturii - ars, în timpul războiului turco-polon din anii '90. în 1686, se refugiază, împreună cu mama şi cu bunica, în Muntenia, unde găsesc găzduire la rudele din familia Cantacuzino.

      Spre deosebire de cronicarii Ureche şi Costin, care şi-au făcut studii­le în Polonia, Neculce nu a beneficiat de un învăţământ sistematic. Şcoa­la i-a fost înlocuită cu lecţiile primite acasă de la un dascăl şi cu munca de autodidact. Contactul cu erudiţi ca Dimitrie Cantemir şi Constantin Cantacuzino a contribuit la îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe al vii­torului condeier. Călătoriile întreprinse prin Muntenia, Polonia, Rusia, Turcia au jucat de asemenea un rol semnificativ în formarea lui Neculce, care a însuşit astfel şi câteva limbi străine.

     În 1690, după patru ani de şedere în Ţara Românească, tânărul se în­toarce, împreună cu mama şi bunica, în Moldova.

      Înrudirea prin alianţă cu familia domnească a Cantemireştilor (soţia sa era Maria, nepoata lui Constantin-vodă Cantemir, nepoată de soră a lui Antioh şi Dimitrie Cantemir) i-a sporit averea şi a favorizat situaţia lui socială. Ion Neculce a ocupat posturi importante în aparatul de stat din Moldova: în 1693 este numit postelnic la curtea domnească, în 1699 - vătaf de aprozi - căpetenie a slujitorilor însărcinaţi cu îndeplinirea ho­tărârilor divanului domnesc, din 1700 deţine funcţia de mare agă, încre-dinţându-i-se misiuni importante din partea domnitorului Antioh Cante­mir, în 1705 este mare sulger, după care este ridicat în rangul de mare spătar, fiind membru al sfatului de taină al voievodului. In primăvara anului 1707, domnul pleacă la Tighina şi îl lasă pe Neculce, alături de încă trei boieri, caimacam - locţiitor în scaunul domnesc.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net