logare  |  registrare

Funcţiunea de personal

Funcţiunea de personalzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 14 noiembrie 2011
Funcţiunea de personal
109.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Funcţiunea de personal


1. Managementul resurselor umane.

2. Echipa (colectivul) de muncă.


Managementul resurselor umane

       Managementul resurselor umane(MRU)include ansamblul de activităţi referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane în beneficiul organizaţiei, a fiecărui individ în parte şi a comunităţii în general.

         MRU cuprinde trei grupe de activităţi organizaţionale ce vizează: asigurarea cu personal, condiţiile de menţinere efectivă şi dezvoltare.

Analiza postului constă în determinarea caracteristicilor principale a acestuia, adică identificarea sarcinilor, obiectivelor şi responsabilităţilor ce revin angajatului la un anumit post şi competenţelor necesare pentru deţinătorul lui. Modalităţi de analiză a postului sunt observaţia, anchetarea, interviul.

Analiza şi descrierea postului se face cu ajutorul fişei postului.

Planificarea personalului presupune stabilirea numărului  şi structurii optime de angajaţi în organizaţie reieşind din planurile şi strategiile adoptate de către ea.

 

     Recrutarea constă în atragerea candidaţilor care au calificarea necesară.Ea poate fi internă şi externă.

Surse de recrutare externă: oficii de recrutare, referinţele persoanelor de încredere, instituţiile de învăţământ, publicitatea din mas-media, bursele muncii. O modalitate de preselecţie este CV. Recrutarea internă se efectuează în baza programelor de perfecţionare.

Selecţia constă în depistarea persoanelor care corespund cel mai bine specificaţiilor postului.

 Instrumente de selectare sunt: testele (de cunoştinţe, de inteligenţă, de aptitudini,de personalitate ;chestionarele(de personalitate, de interese, de valori); interviurile(individual sau panel); studiile de caz; referinţele; centre de evaluare.

        Retribuţia muncii presupune stabilirea formelor şi sistemelor optime de remunerare a angajaţilor pentru munca depusă.(salariul, suplimente şi stimulente, diferite facilităţi.)

      Sănătatea şi securitatea  presupune activităţile legate problematica  condiţiilor de muncă, sănătăţii (fizice, psihice ), bolilor profesionale şi protecţia muncii angajaţilor firmei.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net