logare  |  registrare

Funcţia de control a managementului

Funcţia de control a managementuluizoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 14 noiembrie 2011
Funcţia de control a managementului
84 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Funcţia de control a managementului


1. Esenţa, funcţiile şi tipurile activităţii de control.

2. Etapele procesului de control.

3. Carcteristicile controlului efectiv şi aspecte psihologice ale controlului.

 

-1-

          Funcţia de evaluare-control este ansamblul proceselor prin care performanţele firmei sînt măsurate şi comparate cu obiectivele şi stndardele stabilite iniţial, precum şi determinarea cauzelor ce generează abaterile de la standarde. Rolul controlului constă în posibilitatea cunoaşterii situaşiei din orice domeniu de activitate şi intervenţiei în vederea preîntîmpinării fenomenelor negative. Rolul practic al controlului constă în contribuţia sa la constatarea şi soluţionarea problemelor. Forţa pozitivă a controlului constă în faptul că el  generează comportamnete favorabile a individului şi contribuie la integrarea acţiunilor individuale în efortul general.

   Sarcina principală a controlului nu este de a corecta greşelile, dar de a le preîntîmpina.

 

Funcţiile principale ale controlului sînt:

1. funcţia informativă oferă date asupra modului de realizare a deciziilor adoptate.

2. funcţia de evaluare a rezultatelor prin intermediul careia alături de constatare se obţine o apreciere a performanţei prin măsurarea rezultatelor şi compararea lor cu standardele (obiectivele) iniţiale.

3. funcţia recuperativă determinată de orientarea controlului nu numai spre constatre şi apreciere a fenomenelor, dar şi spre efectuarea corectărilor necesare pentru înlăturarea deficienţilor.

4. funcţia preventivă se manifestă prin înlăturarea factorilor ce pot duce la apariţia abaterilor de la standart.

5. funcţia educativ-stimulativă reese din faptul că controlul poate reacţiona ca o formă de stimulare pentru încurajarea eforturilor angajaţilor şi pedeapsă a abterilor de la standard.

 

Tipurile de control:

*În raport cu conţinutul şi obiectivele avem:

1. Control tehnic, vizează verificarea utilizării resurselor, a mijloacelor tehnice, a tehnologiilor şi calităţii lucrărilor efectuate.

2. Control economic se referă la folosirea efectivă a mijloacelor fixe şi circulante în procesul de producţie.

3. Control financiar. El este legat de cel economic şi vizează gospodărirea raţională a fondurilor materiale şi băneşti, prevenirea şi depistarea abaterilor de la disciplina financiară, păstrarea integrităţii patrimoniului.

*După aria de efectuare avem:

  1. Control total.

  2. Control parţial sau prin sondaj.

* În raport cu momentul efectuării avem:

1. Control preventiv, se realizează înainte de a începe activitatea preconizată. Sarcina lui constă în analiza pregătirii organizatorice a activităţii planificate, adica se verifică existenţa disponibilităţii de resurse umane, materiale, financiare şi informaţionale. Controlul resurselor materiale presupune verificarea materialelor achiziţionate după parametrii de calitate, cantitate, preţ, termen de aprovizionare; nivelul de îndestulare cu utilaje, echipament etc. Controlul resurselor umane presupune selectarea, pregătirea, perfecţionarea, aprecierea şi recompensarea angajaţilor.

2. Control concomitent( operativ) – vizează evenimentele ce se desfăşoară în timpul acţiunii. Se axează pe operaţiile în curs, pentru a verifica dacă procesul de lucru se desfăşoară corect conform planului.

3. Controlul posterior sau final, se efectuiază după încheereaacţiunii şi se concentrează pe rezultatele finale. Este legat de aprecierea îndeplinirii de către organizaţie a planurilor şi presupune analiza atît a rezultatelor cît şi puctelor tari şi slabe.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net