logare  |  registrare

Rolul convertoarelor analogice-digitale

Rolul convertoarelor analogice-digitalezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 02 noiembrie 2011
Rolul convertoarelor analogice-digitale
407.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 106
Descriere

Rolul convertoarelor analogice-digitale


      Evoluţiile unor procese sau fenomene prezintă nişte surse de informaţii. Acestea prin internediul traductorilor şi senzorilor pot fi măsurate, furnizându-se semnale electrice (semnale analogice). Printr-un semnal analogic (sau cu variaţie analogică) se înţelege o mărime care poate fi reprezentată printr-o funcţie continuă în timp.

         Prelucrarea şi stocarea mărimilor electrice analogice , pentru o folosire ulterioară a lor, se face cu introducerea unor erori considerabile. Dacă există un număr mare de surse de informaţie, prelucrarea lor devine practic imposibilă.

      Pentru a rezolva aceste probleme, mărimile electrice analogice sunt transformate din forma analogică într-o formă numerică, capabilă a fi folosită în dispozitivele numerice. Dispozitivele numerice având avantajul unei viteze de prelucrare şi capacităţi de memorare superioare celor analogice. Această operaţie de transformare a unui semnal analogic într-un senmal numeric (digital) este realizată de convertorul analog-digital. Un convertor analog-digital reprezintă un dispozitiv sau un circuit care acceptă o mărime analogică (curent, tensiune) la intrare, furnizând la ieşire un număr care constituie o aproximare (mai mult sau mai puţin exactă) a valorii analogice a semnalului de la intrare. Valorile unei mărimi analogice se pot găsi în orice punct din domeniul de variaţie pe când mărimile numerice (digitale) posedă numai variaţii în trepte. Un sistem pur analogic este capabil de o acurateţe mai bună decât un sistem hibrid (analog/digital). Această acurateţe fiind folosită mai rar  datorită formei analogice a semnalului care nu permite o citire, înregistrare sau interpretare de mare exactitate. Semnalele analogice convertite în date sub formă numerică pot fi manipulate, prelucrate sau memorate teoretic fără nici o eroare sau practic cu erori neglijabile.

      Un convertor A/D care prelucrează un semnal provenind de la un traductor de temperatură nu poate fi folosit la codificarea unui semnal video produs de o cameră video. Astfel există caracteristici de frecvenţă diferite la intrare (lăţime de bandă) precum şi de exactitatea cu care este necesară codificarea numerică a informaţiei analogice.

      Datele prelucrate şi stocate în urma unor achiziţii la un moment dat trebuie să fie transformate în semnale analogice. Această operaţie se realizează cu ajutorul unui convertor numeric (digital)/analogic. Convertorul numeric/analogic transformă o suită de date numerice de intrare în eşantioane având o amplitudine discretă, corespunzătoare cu datele din secvenţa de la intrare. Reconstituirea finală a semnalului analogic este realizată apoi printr-o operaţiune de interpolare între aceste eşantioane discrete. Convertoarele numeric/analogice îşI găsesc aplicaţii în calitate de dispozitive, circuite de legătură între sistemele numerice şi blocurile analogice cu care acestea trebuiesc interfaţate.

...

Parametrii specifici ai convertoarelor analog/numerice 

Caracteristici operaţionale

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com