logare  |  registrare

Modificarea contractelor individuale de muncă

Modificarea contractelor individuale de muncăzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 30 octombrie 2011
Modificarea contractelor individuale de muncă
110.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

Modificarea contractelor individuale de muncă

 

Cuprins

1.  Introducere.Precizări prealabile referitoare la modificarea contractelor individuale de muncă

2.  Delegarea în cazul modificării contractului individual de muncă

3.  Detaşarea în cazul modificării contractului individual de muncă

4.  Transferarea în cazul modificării contractului individual de muncă


     Aşa cum e stipulat de legislaţia în vigoare, Contractul individual de muncă este înţelegerea dintre angajator şi salariat, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să respecte regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de muncă prevăzute de prezentul cod, de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la timp şi integral salariu.

În literatura juridică, contractul individual de muncă este definit ca institut al dreptului muncii, ca bază a apariţiei raportului juridic de muncă şi drept formă de realizare a dreptului muncii.

    Conţinutul unui contract individual de muncă se stabilişte în comun acord  al părţilor ce urmează să încheie contractul respectiv, ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare.

     Posibilitatea părţilor de a modifica contractul individual de muncă este generic reglementată de prevederile art.68 din Codul Muncii, care instituţionalizează principiul stabilităţii în muncă şi precizează că contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.

     Modificarea contractului individual de muncă constituie o schimbare a condiţiilor lui. Prin acordul părţilor pot fi făcute orice schimbări în conţinutul contractului, fără vreo restricţie sau limitare. Important este ca aceste modificări să nu aducă la lezarea drepturilor salariatului, ocrotite de lege. Totodată, nu se admite modificarea unilaterală a conţinutului contractului, cu excepţia  cazurilor prevăzute de lege.

     Situaţiile cele mai numeroase, în care intervin schimbări în conţinutul contractului individual de muncă sunt cele în care modificarea se realizează prin acordul părţilor. De regulă, în astfel de situaţii nu se ridică probleme practice, întrucît contractul fiind legea părţilor, prin propria manifestare de voinţă, acestea pot dispune cu privire la contractul respectiv. Cazurile cele mai frecvente de modificare convenţională a contractului individual de muncă sunt avansările în funcţie sau majorările salariale, în care, măsura unilaterală a celui care angajează, este acceptată expres sau tacit de salariat.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com