logare  |  registrare

Sisteme de management

Sisteme de managementzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 10 octombrie 2011
Sisteme de management
47.26 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Sisteme de management

 

Plan:

1. Managementul Prin Obiective (MPO)

2. Managementul Prin Proiecte (MPP)

3. Managementul Pe Produs (MPPR)

4. Managementul Prin Bugete (SCB - Sistem De Conducere Prin Bugete)

5. Managementul Prin Eexcepţie (MPE)

6. Managementul Prin Sisteme (MPS )

7. Managementul Prin Inovare (MPI)

 

    1. Managementul Prin Obiective (MPO)

    MPO poate fi definit ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasă a obiectivelor până la nivelul executanţilor, care participă nemijlocit la stabilirea lor şi pe corelarea strânsă a recompenselor şi/sau sancţiunilor cu nivelul realizării obiectivelor prestabilite.

    Este cel mai frecvent sistem de conducere folosit. La baza conceperii MPO se află premiza că eficacitatea unei firme depinde de întrepătrunderea obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor, ceea ce implică o legătură strânsă între obiective - rezultate - recompense / sancţiuni.

    MPO cuprinde, de regulă, ansamblul activităţilor firmei, de aceea are o structură complexă, alcătuită din şase componente, prezentate schematizat în figură:

a) Sistemul de obiective al firmei cuprinde obiectivele fundamentale,

derivate, specifice şi individuale.

b) Programele de acţiune se stabilesc pentru fiecare subdiviziune
organizatorică a firmei, constituită pe centre de cheltuieli şi venituri şi pentru
ansamblul întreprinderii.

Se cuprind în programe: resursele umane, materiale, financiare necesare şi acţiunile.

c) Calendarele de termene se elaborează pornind de la termenele finale
pentru obiectivele fundamentale, utilizându-se principiul numărării inverse (pentru
asigurarea sincronizării temporale).

d) Bugetele (BVC-bugete de venituri şi cheltuieli), elaborate pentru fiecare
subdiviziune organizatorică, permit determinarea precisă a resurselor cheltuite şi a
rezultatelor obţinute, şi de aici, diferenţierea corectă a recompenselor şi / sau
sancţiunilor.

e) Suportul logistic al MPO îl reprezintă metodele utilizate atât în munca de
manager cât şi în cea de execuţie, cuprinse în repertoarele de metode. Intocmirea acestora nu se face mecanic, ci este un proces de selecţie a celor mai adecvate metode şi tehnici, ţinând cont de caracteristicele obiectivelor.

f) Instrucţiunile exprimă concepţia conducerii asupra modului de realizare a obiectivelor şi trebuie să reflecte legislaţia, să sintetizeze experienţa firmei respective. Procesul MPO comportă parcurgerea în următoarele etape...

...

2. Managementul Prin Proiecte (MPP)

3. Managementul Pe Produs (MPPR)

4. Managementul Prin Bugete (SCB - Sistem De Conducere Prin Bugete)

5. Managementul Prin Eexcepţie (MPE)

6. Managementul Prin Sisteme (MPS )

7. Managementul Prin Inovare (MPI)

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net