logare  |  registrare

Sistemul politic

Sistemul politiczoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 09 octombrie 2011
Sistemul politic
50.34 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 25
Descriere

Sistemul politic


 Planul:

1. Esenţa, structura şi funcţiile sistemului politic.

2. Tipologia sistemelor politice.

3. Constituirea sistemului politic al Republicii Moldova.

 

    1. Esenţa, structura şi funcţiile sistemului politic.

    Politologia studiază sistemul politic ca pe un fenomen integru, care prin existenţa sa determină toate sferele de bază ale activitatii umane. El reflectă diversitatea de interese a grupurilor, păturilor, claselor, etniilor din care este compusă societatea. Prin el are loc ciocnirea, confruntarea şi articularea (coordonarea) voinţei diferitor subiecte, forţe sociale, se elaborează decizii cu autoritate, în stare să reglementeze Tntregul proces social, să orienteze activitatea tuturor actorilor vieţii sociale.

    Definiţia conceptului de sistem politic a parvenit relativ târziu, în literatura de specialitate din perioada postbelică operându-se mai mult cu noţiunea organizare (sau organizaţie) politică a societatii. Nu rareori noţiunea dată se identifică cu sistemul social global. Deşi această Tntrebare a politologiei nu poate fi calificată ca o pată albă, adică un segment Tncă neexplorat până la sfârşit din domeniul investigativ al politologiei, nu există o concepţie unică, unanim acceptată vizând sistemul politic. Sistemul politic este în mod diferit interpretat de diferiţi cercetători. Putem observa că defmiţia lui se efectuează a) prin structură; b) prin funcţii; c) prin Tmbinarea (combinarea) acestora, evidenţiindu-se anumite laturi majore, sau mai importante din punctul de vedere al autorilor, existenţiale ale lui. Vom mentiona unele din aceste abordări, considerând, că cunoaşterea lor'creează o imagine mai completă despre acest fenomen. Spre exemplu C. VTlsan, sustinându-i pe mai mulţi politologi menţionează, că pentru defmirea' conceptului de sistem politic trebuie avute în vedere atât perspectiva structurală cât şi cea funcţională. Din perspectiva structurală sistemul politic reprezintă un subsistem parţial al sistemului social global, fund alcătuit din relaţiile politice, instituţiile politice, conceptiile politice, formele şi mijloacele activitatii politice cu normele şi' valorile lor politice corespunzătoare. Aici se fac absente interesele politice, care, credem, sunt generatorul funcţional al acestuia (sistemului politic). Din perspectiva funcţională sistemul politic este văzut ca eel ce asigură organizarea şi conducerea societatii în ansamblu...

...

    2. Tipologia sistemelor politice.

    3. Constituirea sistemului politic al Republicii Moldova.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net