logare  |  registrare

Sistemul de marketing al instituţiei de învăţământ superior

Sistemul de marketing al instituţiei de învăţământ superiorzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru vineri, 07 octombrie 2011
Sistemul de marketing al instituţiei de învăţământ superior
100.69 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Sistemul  de  marketing al instituţiei  de  învăţământ  superior

 

  1.1. Direcţiile şi conceptele de marketing ale instituţiei de învăţământ superior

    Marketingul în sfera învăţământului reprezintă filozofia, strategia şi tactica relaţiilor şi interacţiunilor consumatorilor şi producătorilor de servicii educaţionale. Aplicarea lui la această sferă este o activitate relativ nouă, determinată de constituirea pieţei educaţiei şi apariţia fenomenului de concurenţă pe ea.

     Colectarea, sistematizarea şi analiza datelor ce ţin de diverse aspecte ale activităţii de marketing reprezintă cercetări de marketing. În domeniul educaţional în calitate de obiecte-cheie ale cercetării de marketing apar:

  * piaţa educaţiei;

  * mediul de marketing al instituţiei de învăţământ superior;

  * programele de studii;

  * preţul serviciilor educaţionale;

  * promovarea serviciilor educaţionale.

   Aceste obiecte-cheie au determinat delimitarea unor direcţii generale ale cercetărilor de marketing în domeniul educaţional:

    Cercetarea pieţei. În cadrul direcţiei date sunt studiate procesele şi tendinţele dezvoltării pieţei serviciilor educaţionale în baza modificării mediului de marketing; mărimea, structura şi barierele de intrare pe această piaţă. Scopul principal al cercetării presupune elaborarea prognozelor dimensiunilor ei pe termen mediu şi lung, anticiparea modificării structurii ei, delimitarea pieţelor-ţintă şi a nişelor existente.

   Cercetarea activităţii concurenţilor. Obiectivul cercetării constă în obţinerea datelor necesare asigurării avantajelor competitive, iar uneori – găsirea modalităţii de colaborare sau cooperare cu concurenţii. În acest scop sunt analizate ponderea pieţei deţinute de concurenţi; potenţialul lor material, financiar şi uman, care caracterizează laturile lor forte şi slabe; reacţia consumatorilor la acţiunile concurenţilor (ameliorarea calităţii serviciilor educaţionale, modificarea preţurilor, activizarea măsurilor promoţionale); specificul organizării activităţii de instruire. În urma acestui studiu se aleg căile şi modalităţile de atingere a unei poziţionări mai favorabile faţă de concurenţi, se determină strategiile deţinerii unor avantaje în preţ sau calitate a serviciilor prestate.

     Cercetarea serviciilor educaţionale. Scopul principal al acestei direcţii de cercetare îl constituie asigurarea concordanţei dintre cerinţele consumatorilor serviciilor educaţionale şi calitatea acestor servicii. Obiect de cercetare devin caracteristicile de consum ale serviciilor educaţionale, ce permite instituţiilor de învăţământ superior formarea portofoliului lor optimal -   precizarea direcţiilor de activitate în funcţie de stadiile ciclului de viaţă ale serviciilor educaţionale, prestarea serviciilor noi sau perfecţionarea celor existente.

   Cercetarea preţului serviciilor educaţionale. Studiul este orientat spre determinarea unui asemenea nivel al preţului, care ar asigura cel mai eficient raport „cost – preţ”, „preţ – calitate” sau „preţ – profit” – în funcţie de situaţia existentă pe piaţa serviciilor educaţionale. În calitate de obiecte de cercetare apar cheltuielile necesare prestării serviciilor educaţionale şi reacţia consumatorilor la modificările de preţ.

...


2.2. Diagnosticul  pieţei  serviciilor  educaţionale: analiza mediului  de  marketing  a  instituţiei  superioare  de  învăţământ

2.3. Programele de studii şi problema calităţii lor

2.4.  Problemele formării preţului serviciilor educaţionale

2.5. Modalităţile de promovare ale serviciilor educaţionale

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net