logare  |  registrare

Conceptul de Management al Administraţiei Publice

Conceptul de Management al Administraţiei Publicezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 05 octombrie 2011
Conceptul de Management al Administraţiei Publice
45.4 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Conceptul de Management al Administraţiei Publice


1.1. Noţiune de management al administraţiei publice.

1.2. Obiectul şi metodologia ştiinţei managementul administraţiei publice.

1.3. Principiile managementului administraţiei publice.

1.4. Misiunea administraţiei publice.

1.4.1.Noţiune de misiune a administraţiei publice.

1.4.2.Clasificarea misiunilor administraţiei publice.


1.1.   Noţiune de management al administraţiei publice

         Managementul administraţiei publice este ştiinţa care studiază modul cum funcţionează organele administraţiei publice, cum răspund ele cerinţelor sociale, cum folosesc ele raţional mijloacele materiale şi financiare care li se încredinţează, cum deservesc oamenii şi totodată oferă soluţii pentru asigurarea unei funcţionări optime a aparatului administrativ la toate nivelurile, pentru ca acesta să poată rezolva într-un timp scurt cu cheltuieli minime problemele cu care se confruntă, perfecţionarea stilului, a metodelor şi tehnicilor de conducere, a lucrului cu oamenii.

          Termenul administraţie provine din limba latină “administer” traducându-se prin: agent, ajutor, servitor sau într-un alt sens instrument. Verbul “administro” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija.

Noţiunea de administraţie are trei accepţiuni principale:

a. administraţia ca activitate de a administra, de a realiza administraţia;

b.  administraţia ca structură sau organizare, indispensabilă în scopul înfăptuirii administraţiei;

       Administraţia ca instituţie, constituită din activitatea şi structura sa, cu scopul de a putea îndeplini sarcinile primite de la puterea politică, precum şi de a satisface interesele generale, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale oamenilor.

Dicţionarul limbii române reţine pentru verbul “a administra” explicaţia: a conduce, a cârmui, iar pentru “administraţie”- totalitatea autorităţilor, administrative existente într-un stat, secţii sau servicii care se ocupă de probleme administrative ale unei instituţii sau agent economic.

     În limbajul curent termenul administraţie este utilizat în mai multe sensuri. Astfel prin administraţie se poate înţelege: conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului; sistemul de autoritate publică care înfăptuiesc puterea executivă; conducerea unui agent economic sau a unei instituţii social-culturale; un compartiment (direcţie, secţie, sector, serviciu) din unităţile productive sau instituţii social-culturale, care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă.

      Dar, dintre multiplele sensuri are termenului de administraţie pe noi ne interesează cel al administraţiei publice, ca formă de exercitare a puterii executive într-un stat, precum şi modul cum trebuie să fie organizată realizarea ei în practică.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com