logare  |  registrare

Alexandru Vlahuţă — Ţara. Poporul

Alexandru Vlahuţă — Ţara. Poporulzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 13 septembrie 2011
Alexandru Vlahuţă — Ţara. Poporul
38.98 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Alexandru VlahuţăŢara. Poporul

 

          1. Ţara. Poporul este ultimul capitol din volumul România pitorească de Alexandru Vlahuţă, carte realizată ca un fel de reportaj — eseu — poem în proză, fiindcă sunt prezentate momente istorice, oameni şi idei, descrierea unor plaiuri româneşti într-o haină poetică. Publicată în 1901, ea a devenit cea mai populară carte a lui Alexandru Vlahuţă şi a deschis o serie de astfel de cărţi, dintre care amintim pe Geo Bogza cu Cartea Oltului, sau Calistrat Hogaş cu Pe drumuri de munte.

          România pitorească are trei dimensiuni. Ca reportaj, aduce însemnări despre viaţa şi hărnicia locuitorilor de pe pământul vechii Dacii; ca eseu, aduce comentarii despre personalităţi de seamă ale poporului român, iar ca poem în proză aduce descrierea unor peisaje pitoreşti ale ţării noastre şi evocă, cu un legitim sentiment de mândrie, trecutul încărcat de glorie al poporului nostru.

        Fragmentul Ţara. Poporul fixează universul geografic al neamului românesc, a cărui origine coboară adânc în istorie şi a cărui limbă este o dovadă a descendenţei sale nobile: „Aduşi în Dacia de împăratul Traian, rămaşi aici, în urma celei mai vajnice lupte ce-au văzut timpurile vechi, am păstrat în sângele nostru vitejia acelor două popoare mari".

            România pitorească a fost scrisă cu scopul de a instrui, dar şi de a educa. Fragmentul Ţara. Poporul este semnificativ din punctul de vedere al cultivării sentimentului patri­otic la tânăra generaţie. Aceasta trebuie să ştie că transformările profunde în viaţa ţării, înflorirea oraşelor şi satelor, dezvoltarea ştiinţelor şi culturii sunt urmarea firească a jertfei continue, pe care a adus-o poporul nostru pentru a transforma într-o realitate idealurile de dreptate şi de libertate, de lumină şi de credinţă ale românilor.

        Poporul român este pentru scriitor „podoaba cea mai aleasă şi mai mândră-ntre podoabele ţării". El este caracterizat prin sufletul său: „în sufletii-i larg, nespus de duios, lămurit în focul atâtor suferind, am găsit izvorul curat al frumoaselor lui cântece şi înţelesul istoric al trăinicie! şi stâruinţii noastre pe acest pământ. în marea lui putere de muncă, de luptă şi de răbdare, în mintea lui trează şi-n inima lui caldă, am găsit sprijinul speranţelor noastre".


      2. Ţara. Poporul este fragmentul, din care putem desprinde că tema cărţii România pitorească este dragostea faţă de ţară şi neam, precum şi ideea că idealurile naţionale şi sociale se împlinesc prin luptă şi sacrificiu.

      Scriitorul evocă, ca şi Alecu Russo în Cântarea României, momente esenţiale ale istoriei naţionale ca migraţiunea popoarelor, bătăliile duse de Ştefan cel Mare cu turcii, cu scopul de a forma sentimentul patriotic. De aceea el redă cuvintele lui Ştefan cel Mare: „Dacă duşmanul vostru ar cere legăminte ruşinoase de la voi, atunci mai bine muriţi prin sabia lui decât să fiţi privitori împilării şi ticăloşiei ţării voastre. Domnul părinţilor voştri însă se va îndura de lacrimile slugilor sale şi va ridica dintre voi pe cineva carele va aşeza iarăşi pe urmaşii voştri în voinicia de mai înainte".

     Lupta pentru apărarea demnităţii naţionale dă sens istoriei, dă valoare şi destin european poporului român.

      Pentru a prefigura conştiinţa naţională, el evocă trei personalităţi ale căror statui, aşe­zate în faţa Universităţii  din Bucureşti, au o valoare de simbol: Ion Heliade Rădulescu — poetul, Mihai Viteazul — eroul şi Gheorghe Lazăr — apostolul. Mihai Viteazul, prin felul cum a căutat să realizeze unitatea naţională, prin lupta pentru independenţa naţională, a reprezentat, ca erou naţional, lupta pentru apărarea fiinţei naţionale. Ion Heliade Rădulescu şi Gheorghe Lazăr, într-un alt moment istoric, au militat pentru trezirea şi formarea conştiinţei naţionale.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net