logare  |  registrare

Alexandru Davila — Vlaicu Vodă

Alexandru Davila — Vlaicu Vodăzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 12 septembrie 2011
Alexandru Davila — Vlaicu Vodă
38.55 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Alexandru DavilaVlaicu Vodă


          1. Drama istorică Vlaicu Vodă are ca temă lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. Ideea este că această luptă trebuie dusă cu iscusinţă, pentru că duşmanii sunt puternici şi vicleni.

Subiectul tratează lupta dusă de primii voievozi ai Ţării Româneşti pentru a contracara expansiunea statului feudal maghiar şi a Bisericii Catolice. Românii, conduşi de domnul Nicolae Alexandru, i-ar fi putut învinge pe maghiari, dacă nu ar fi fost trădaţi. Toată expansiunea maghiară în Transilvania s-a făcut prin viclenie şi cruzime.

        Eroul principal, Vlaicu Vodă, este nevoit să se retragă la Curtea de Argeş şi să lase în Ardeal, ca ostatici, pe sora şi pe cumnatul său. în acelaşi timp, el este nevoit să accepte pe Doamna Clara şi pe baronul Kaliany, care vor să transforme Ţara Românească într-un principat vasal regelui maghiar. Doamna Clara caută să profite de neîncrederea boierilor în Vlaicu Vodă şi îl constrânge să-i accepte autoritatea şi amestecul în treburile interne ale statului. Vlaicu Vodă are nevoie de alianţe politice puternice şi de aceea vrea să o căsătorească pe sora sa, Anca, cu craiul sârb Simon Stareţ. Doamna Clara, pentru a-i răpi şansa unei alianţe cu voievodul sârb, încurajează pe Mircea Basarab şi chiar anunţă căsătoria acestuia cu Anca. Domnul se opune şi de aceea Mircea trece de partea Doamnei Clara. Boierii patrioţi nu înţeleg şovăielile lui Vlaicu şi faptul că n-o poate înfrunta, fără un ajutor militar puternic, pe Doamna Clara, care e susţinută de regatul maghiar. La vestea sosirii lui Simon Stareţ, Vlaicu Vodă o sileşte pe Doamna Clara să-şi dea pe faţă adevăratele intenţii şi să încerce să-1 ucidă. Boierii trec de partea lui Vodă şi-i dau sprijin împotriva Doamnei Clara. Baronul Kaliany este izgonit de la curte. Mircea Basarab încearcă să-1 ucidă pe Vlaicu Vodă, pentru hotărârea lui de a o căsători pe Anca cu Simon Stareţ. Rumân Gruie îl apără şi este lovit de moarte de către Mircea Basarab. Când Mircea Basarab ajunge să înţeleagă că a fost o unealtă mânuită de Doamna Clara, îşi asumă rolul de a-1 apăra cu preţul vieţii pe Vlaicu Vodă, aşa cum a făcut-o Rumân Gruie. Finalul piesei ni-1 prezintă pe Vlaicu Vodă, într-un moment de apoteoză, ca domn al Ţării Româneşti, al unui principat liber şi independent.


         2. Vlaicu Vodă este eroul principal al dramei. El este urmaşul lui Alexandru Basarab, întemeietorul statului independent Ţara Românească. Vlaicu reprezintă idealurile de independenţă şi libertate ale poporului român, lupta sa pentru apărarea suveranităţii, integrităţii şi demnităţii naţionale. El este viteaz, dovedindu-se iscusit în luptele purtate în Ardeal cu nobilii maghiari, un bun conducător militar. Este răbdător şi inteligent, acţionează cu prudenţă, mânuieşte cu multă abilitate masca supunerii faţă de Doamna Clara. El este curajos, tenace, ştie să sufere bănuielile şi ofensele, de aceea boierii îl socotesc laş şi trădător de ţară. Doar unii dintre boieri văd adevărul, iar Costea Muşat îi rosteşte: „Nu se poate, se preface: tace, rabdă, dar pândeşte/ Şi aşteaptă cu credinţa ceasul tainic ce soseşte".

          Dragostea faţă de ţară, devotamentul său faţă de popor îl îndeamnă să acţioneze cu mult tact, să-i convingă pe boieri de adevăratele lui intenţii, să găsească mijlocul prin care să scoată ţara din impas fără jertfe: „Sfânt se face orice mijloc pentru-a ţârii apărare/ Şi că ţara mi-am scăpat-o, jur aici păcatul mare". Această dragoste faţă de ţară îi dă clarviziunea politică, iscusinţa de a ieşi din încurcătură. El ştie s-o silească pe Doamna Clara să-şi dea pe faţă adevăratele intenţii, planurile ei de trădare a ţării.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net