logare  |  registrare

Managementul resurselor umane de Baieşu Marina

Managementul resurselor umane de Baieşu Marinazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 30 octombrie 2013
Managementul resurselor umane de Baieşu Marina
1.24 MB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Managementul resurselor umane

Autor: Baieşu Marina


Capitolul 1

Întroducere în managementul resurselor umane

1.1  Definirea managementului resurselor umane

1.2 Etapele în evoluţia funcţiunii de personal şi definitivarea managementului resurselor umane

1.3 Principalele activităţi ale managementului resurselor umane

1.4 Dimensiunile internaţionale ale managementului resurselor umane

 

Capitolul 2

Strategii şi politici în domeniul managementului resurselor umane 

2.1 Conţinutul strategiilor din domeniul resurselor umane 

2.2 Tipuri de strategii în domeniul resurselor umane

2.3 Elaborarea şi implementarea strategiilor din domeniul resurselor umane

2.4 Politica în domeniul resurselor umane.Tipurile de specialişti în MRU

2.5. Politici de resurse umane specifice

2.6 Tipuri de structuri în organizarea departamentului de resurse umane

 

Capitolul 3

Planificarea strategică  a resurselor umane

3.1 Procesul planificării strategice

3.2 Cercetarea mediului extern şi intern la planificarea resurselor umane

3.2.1  Mediul intern şi planificarea resurselor umane

3.2.2 Meriul extern şi planificarea resurselor umane

3.3 Analiza situaţiei existente privind disponibilul de personal

3.4 Previziunea necesarului de personal

3.5 Adaptarea necesarului de personal în raport cu efectivele existente                                                                                               

Capitolul 4

Analiza şi descrierea posturilor

4.1 Definirea noţiunilor de element de muncă, post, funcţie, meserie, specialitate

4.2 Conţinutul şi scopul analizei postului de muncă

4.3 Metode folosite în analiza postului

4.4 Conţinutul descrierii şi specificaţiei postului, cerinţe privind descrierea postului

4.5 Etapele analizei postului. Impactul analizei postului asupra performanţelor

 

Capitolul 5

Recrutarea personalului

5.1 Organizarea procesului de recrutare a resurselor umane

5.2 Metode de recrutare a resurselor umane. Avantajele şi dezavantajele lor

5.3 Sursele de recrutare a resurselor umane. Avantajele şi dezavantajele surselor de recrutare

5.4 Întocmirea planului de recrutare a resurselor umane

5.5 Curriculum-Vitae – instrument de autoprezentare. Tipuri de Curriculum-Vitae

5.6 Componentele unei scrisori de intenţie

 

Capitolul 6

Selecţia personalului

6.1 Conţinutul selecţiei personalului

6.1.1. Interviul iniţial de selecţie. Completarea formularului de angajare

6.1.2.   Testarea pentru selecţie

6.1.3.    Interviul aprofundat de selecţie

6.1.4.    Verificarea referinţelor

6.1.5      Examenul medical. Oferirea funcţiei

6.2.Evaluarea recrutării şi selecţiei personalului

 

Capitolul 7

Integrarea profesională a personalului

7.1 Conţinutul şi scopul integrării personalului

7.2 Stabilirea unui sistem eficient de integrare

7.2.1.  Metode de integrare

 

Capitolul 8

Motivaţia pentru muncă

8.1 Conţinutul şi natura motivaţiei

8.2 Factorii motivaţionali

8.3 Sursele motivaţionale

 

Capitolul 9

Comunicarea în cadrul organizaţiei

9.1 Comunicarea interpersonală şi organizaţională

9.2 Tipologia comunicărilor interne. Capacitatea de ascultare

 

Capitolul 10

Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei

10.1 Natura şi conţinutul pregătirii personalului

10.2 Un model al sistemului de pregătire

10.3 Metode de pregătire a personalului

10.3.1 Metode de pregătire legate direct de funcţie

10.3.2 Metode de pregătire indirect legate de funcţie

10.4 Evaluarea rezultatelor pregătirii profesionale

10.5 Cariera personalului. Planificarea carierei din perspectiva organizaţională şi individuală

10.6  Stadiile carierei şi ale vieţii. Căile carierei

 

Capitolul 11

Evaluarea performanţelor personalului

11.1 Conţinutul şi domenii de folosire a evaluării performanţelor

11.2 Criterii de evaluare a performanţelor

11.3 Procesul evaluării performanţelor

11.4 Metode folosite pentru evaluarea performanţelor

11.4.1 Metode simple de evaluare a performanţelor

11.4.2 Metode comparative de evaluare a performanţelor

11.4.3 Metode scrise de evaluare a performanţelor

11.4.4 Metode speciale de evaluare a performanţelor

11.5  Erori în procesul de evaluare a performantelor

 

Capitolul 12

Recompensele personalului

12.1 Conţinutul şi structura recompenselor

12.2 Corelatia dintre mărimea salariului şi dificultatea postului

12.3 Conţinutul şi formele de salarizare

 

Capitolul 13

Relaţiile cu sindicatele

13.1 Organizarea şi structura sindicatelor

13.2 Managementul relaţiilor cu sindicatele

Bibliografie

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com