logare  |  registrare

Dreptul urbanismului

Dreptul urbanismuluizoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 09 martie 2013
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Dreptul urbanismului

 

In literatura de specialitate franceză, dreptul urbanismului a cunoscut definiţii diverse, putându-se identifica însă o serie de elemente comune. Astfel, prof. Henri Jacquot, de la Universitatea din Orleans, consideră că dreptul urbanismului poate fi definit ca ansamblul regulilor şi instituţiilor stabilite în vederea obţinerii unei afectaţii a spaţiului conformă obiectivelor de amenajare ale colectivităţilor. Aşa cum subliniază şi autorul său, o atare definiţie ţine seama, mai întâi, de lărgirea domeniului intervenţiei dreptului urbanismului, care se extinde tot mai mult peste limitele cadrului urban. In legătură cu această amplificare extensivă a domeniului urbanismului, în cadrul căruia dreptul nu constituie decât un mijloc de acţiune, sunt vizate spaţii periurbane, apoi zone airale care se preocupă de protejarea contra exceselor urbanizării.

 

O atare definiţie finalistă ar permite, de asemenea, să se facă o distincţie între dreptul urbanismului stricto sensu, edictat în scopul specific amenajării, şi legislaţiile sectoriale stabilite pentru soluţionarea altor probleme (agricole, forestiere, sanitare etc.), dar care concură şi la afirmarea dreptului ocupării şi utilizării spaţiului. Studiul acestor reglementări particulare nu formează obiectul analizei noastre, dar sunt semnificative pentru anumite aspecte şi, de aceea, vor fi menţionate în măsura în care interferează cu dreptul urbanismului. La rândul său, prof Jaqueline Morand-Deviller, de la Universitatea Paris I (Pantheon - Sorbone), preşedinta Societăţii franceze de dreptul urbanismului consideră că dreptul urbanismului reprezintă ansamblul regulilor privind afectarea spaţiului şi amenajarea sa. Conceput iniţial ca un drept al solului urban, domeniu al dreptului imobiliar, el tinde să devină un drept al activităţilor desfăşurate în legătură cu acesta.

Zonarea a condus la trecerea de la o poliţie a afectării solului, la una a activităţilor exercitate pe acest spaţiu.

 

Dreptul urbanismului se analizează, în acelaşi context, ca un element al dreptului economic atunci când acordă prioritate parcelei ca bun, bogăţie, ca resursă economică. Evoluţiile din ultimii ani merg chiar mai departe, exprimând dorinţa de a se trece de la un urbanism imobiliar, la o adevărată politică a vieţii în aglomeraţii, din ce în ce mai populate. Dreptul urbanismului poate deveni, într-o asemenea perspectivă, un drept global, unul al concentrării oamenilor pe un spaţiu determinat, cu întregul său cortegiu de ramificaţii : securitate, igienă, sănătate, loisir, educaţie, mediu etc.

 

In urma unor atare consideraţii, apreciem că dreptul urbanismului constituie acea ramură a sistemului juridic care cuprinde ansamblul reglementărilor juridice privind afectarea şi amenajarea spaţiului urban, în conformitate cu cerinţele de organizare şi dezvoltare durabilă a localităţii, comunităţilor locale şi naţională.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com