logare  |  registrare

Decizia – componenta a procesului de management

Decizia – componenta a procesului de managementzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 23 ianuarie 2013
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Decizia – componenta a procesului de management

 

Cu certitudine decizia constituie chintesenţa managementului, cea care determină succesul sau, dimpotrivă, eşecul activităţii desfăşurate de organizaţie.

Datorită importanţei deosebite şi a faptului că constituie un domeniu interdisciplinar de studiu, decizia, procesul şi sistemul decizional au constituit preocupări constante ale doctrinarilor din sfera dreptului public, politicilor publice, sociologiei, managementului etc.

În mod generic, prin decizie se înţelege actul de voinţă al unui conducător prin care se alege varianta optimă pentru realizarea unui anumit obiectiv prestabilit dintr-o mulţime de variante posibile.

 

Decizia de management, ca formă concretă de exercitare a procesului de management şi a fiecărei funcţii a acestuia „este decizia ce influenţează comportamentul decizional şi operaţional al altor persoane.”

Reliefând importanţa deciziei în procesul managerial, Herbert A. Simon aprecia că: „elaborarea deciziei este sinonimă cu întregul proces managerial. De fapt. Funcţiile managementului reprezintă serii de decizii înlănţuite. De asemenea, procesele de elaborare a politicilor publice reprezintă serii de decizii referitoare la anumite probleme existente pe plan social.”

 

Este necesar să precizăm că emiterea unei decizii de management, denumită de unii doctrinari şi decizie administrativă, se constituie într-un proces laborios, fundamentat ştiinţific, logic şi raţional, denumit proces decizional.

Prof. Ioan Santai defineşte procesul decizional ca fiind „totalitatea acţiunilor necesare elaborării, adoptării, executării şi controlului deciziilor sau al actelor administrative.”

În managementul public, deciziile sunt emise de către managerii individuali, situaţi la diferite niveluri ierarhice (directori, primari, prefecţi, şefi de servicii, şefi de birouri etc.) ori de către o conducere colegială, pluripersonală, precum: adunarea generală a acţionarilor, consiliul de administraţie, consiliile locale, consiliile judeţene etc.

Fundamentarea ştiinţifică a deciziei, elaborarea şi executarea deciziilor etc. se realizează, cu precădere  de către personalul de execuţie din cadrul organizaţiei sau din afara acesteia.

 

Analiza definiţiei procesului decizional ne permite să identificăm elementele definitorii ale acestuia, după cum urmează:

  * decidentul care, după caz, poate fi:

a) manageri individuali, situaţi pe diferite niveluri ierarhice în structura organizaţiei;

b) manageri de grup;

  * obiectivul ţintă, care în fapt constituie motivaţia întregului proces decizional şi poate avea caracter economic, social, organizatoric etc.
  * mulţimea variantelor decizionale;
  * mediul ambiant, reprezentat de multitudinea factorilor endogeni şi exogeni care condiţionează punerea în aplicare a deciziei;
  * beneficiarii deciziei.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net