logare  |  registrare

Consultarea cetatenilor in problemele locale si eligibilitatea autoritatilor publice locale

Consultarea cetatenilor in problemele locale si eligibilitatea autoritatilor publice localezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 22 decembrie 2012
Consultarea cetatenilor in problemele locale si eligibilitatea autoritatilor publice locale
Autor: OLya
49 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Consultarea cetatenilor in problemele locale si

eligibilitatea autoritatilor publice locale

 

Introducere

Autonomia locală este principiul fundamental care guvernează şi totodată stă la baza dezvoltării administraţiei publice locale, fiind un element component al „principiilor democratice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei", care prin reglementarea ei legală şi aplicarea concretă, face posibilă descentralizarea puterii. I Vida considera că autonomia locală este forma modernă de exprimare a principiului descentralizării administrative.

Din limba greacă veche cuvântul „autonomie" înseamnă (auto - singur, independent, iar nomos - lege) libertatea de a guverna prin propriile sale legi.

Constituţiile statelor lumii acordă un loc primordial principiului autonomiei locale, care se află la baza organizării şi funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale. Autonomia locală presupune rezolvarea unor probleme locale de către autorităţi administrative locale.

 

Aşadar putem spune că între principiul descentralizării administrative şi cel al autonomiei teritoriale locale nu există diferenţe de conţinut, „descentralizarea fiind o tendinţă în evoluţia administraţiei publice pentru realizarea autonomiei locale, la baza descentralizării aflându-se ideea unei anumite autonomii locale".

Principiul autonomiei locale dă dimensiune şi sens descentralizării administrative, făcând posibilă stabilirea unui statut distinct al colectivităţilor locale şi organelor de conducere ale acestora, în raport cu administraţia centrală. Autonomia serviciilor poate consta în lărgirea extremă a descentralizării, dar ea poate exista fără să fie precedată de o centralizare şi, prin urmare, fără să necesite descentralizarea.

 

 1. Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit (sau referendumul local) constituie o componentă a autonomiei locale, permiţând intervenţia directă a colectivităţilor locale în soluţionarea unor probleme. Principiul consultării cetăţenilor decurge din autonomia locală, deoarece organizarea referendumului local reprezintă o veritabilă caracteristică a acesteia.

Este ştiut că dreptul la autonomie locală aparţine colectivităţilor locale care îl exercită prin intermediul autorităţilor alese de către acestea. Colectivităţilor locale li se păstrează dreptul de a interveni direct în unele cazuri în procesul de administraţie, prin referendum sau alte forme prevăzute de lege. Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit sau referendumul local constituie o componentă a autonomiei locale bucurându-se de reglementare constituţională

În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu această parte, consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii.

Colectivităţilor locale li se păstrează dreptul de a interveni direct în unele cazuri în procesul de administraţie, prin referendum sau alte forme prevăzute de lege. Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit sau referendumul local constituie o componentă a autonomiei locale bucurându-se de reglementare constituţională.

 

Referendumul local, ca şi cel naţional, este un element al democraţiei semi-directe, deoarece oferă colectivităţilor locale posibilitatea de a interveni direct în soluţionarea unor probleme locale de interes deosebit. De exemplu articolul 8 din Legea privind administraţia publică locală în Republica Moldova, prevede că, în problemele de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială poate fi consultată populaţia prin referendum local, în condiţiile Codului electoral.

Este necesar să subliniem totuşi că, această intervenţie directă în cadrul unui referendum consultativ nu o putem considera ca fiind cu adevărat o formă de participare a colectivităţilor locale la exercitarea autonomiei locale, deoarece în cadrul referendumului, colectivitatea locală îşi exprimă doar atitudinea şi nu voinţa faţă de problema abordată, decizia urmând s-o ia primarul sau consiliul local.

 

Deci, alegerile constituie criteriul descentralizării care se fundamentează pe liberul exerciţiu al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor la nivel local. Primarul sau consiliul local ar trebui să ţină cont de manifestarea de voinţă a titularului de drept la administrare publică locală autonomă.

În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu această parte, consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com