logare  |  registrare

Componentele structurii organizatorice ale sistemului administrativ

Componentele structurii organizatorice ale sistemului administrativzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru vineri, 14 decembrie 2012
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Componentele  structurii organizatorice

ale sistemului administrativ

 

In afara relaţiilor organizatorice exista anumite componente  structurale specifice, cum ar fi postul, funcţia, compartimentul, nivelul ierarhic şi ponderea ierarhică.

1. Postul reprezintă ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilităţilor desemnate pe anumite perioade de timp,   ce revin unor funcţionari  permanenţi  numiţi  si/sau  aleşi.  

Postul  reprezintă elementul de baza ala structurii   organizatorice si are următoarele componente: 

a) obiectivul postului prin care se asigura îndeplinirea obiectivului fundamental al oricăruisistem, satisfacere  a intereselor generale si fundamentale ale cetăţenilor;

b) sarcinile (atribuţiile) reprezintă procese de muncă care pot fi simple sau părţi ale unor procese de muncă complexe. Realizarea obiectivului postului se efectuează prin intermediul sarcinilor;

c) responsabilitatea - răspunderea ce revine funcţionarului public pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin postului pe care îl ocupă;   

d) competenţa organizaţională care exprima limitele in cadrul cărora funcţionarul public titular de post, are dreptul de a acţiona in vederea realizării obiectivelor individuale.  Competenta  conferă titularului postului un anumit grad de autoritate formala, care la rândul sau, este de doua tipuri de competenta:

-  ierarhică, exercitata asupra funcţionarilor publici implicaţi in procesele executive, concretizata in programe de acţiuni sau   decizii   administrative   care   trebuie   executate   intr-o anumita perioada de timp;

funcţională, materializata in proceduri, metodologii, proiecte  de acte normative, care indica modul in care funcţionalul, public trebuie sa execute diferite activităţi. 

e) competenta profesională  - condiţie  de  baza pentru  realizarea sarcinilor ce revin titularului de post, ca si pentru recunoaşterea meritelor si contribuţiei celorlalţi la realizarea obiectivelor instituţiei publice respective;

 

2. Funcţia este factorul de generalizare a unor posturi, asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii si responsabilităţii.

In funcţie de natura competentelor, responsabilităţilor si sarcinilor  ce revin fiecărui post, funcţiile publice pot fi:

-  funcţii de conducere, care deţin o pondere ridicata a competentelor,sarcinilor si responsabilităţilor pentru  exercitarea  atribuţiilor managementului public; 

funcţii de execuţie, care implica anumite competente, sarcini si responsabilităţi necesare pentru      executarea deciziilor administrative, emise de titularii funcţiilor de conducere.

 

3. Compartimentul  este  format   din   ansamblul   persoanelor  care desfăşoară activităţi relativ omogene, specializate pentru un anumit tip de activitate, ca si ansamblul de metode si tehnici adecvate, situate într-un anumit spaţiu si subordonate nemijlocit unui conducător. In funcţie de modul in care contribuie la realizarea interesului public general, compartimentele se impart in doua categorii:

♦ compartimente operaţionale, care contribuie la realizarea efectiva a unui serviciu public si/ sau  executarea prevederilor legilor necesare îndeplinirii sistemului de obiective;

♦ compartimente funcţionale, care contribuie la stabilirea

obiectivelor proprii, reieşite din cunoaşterea realităţilor concrete din unităţile administrative respective.

 

4. Nivelul ierarhic reprezintă ansamblul componentelor structurii orizontale, la aceeaşi distanta ierarhica fata de managementul de vârf al administraţiei publice. Factorii care influenţează numărul de niveluri ierarhice intr-un sistem administrativ sunt:

♦  dimensiunea instituţiei publice; 

♦  diversitatea si complexitatea activităţilor desfăşurate;

♦  competenta  funcţionarilor publici, care  influenţează invers proporţional numărul nivelurilor ierarhice intr-un sistem administrativ.     

In România, numărul de niveluri ierarhice din administraţia publica nu diferă foarte mult de la o instituţie la alta.     

 

5. Ponderea  ierarhica  reprezintă  numărul persoanelor conduse nemijlocit de un conducător, ales sau permanent. Dimensiunea ponderii ierarhice este influenţată de numărul de niveluri ierarhice cu care se afla in raport invers proporţional, de complexitatea activităţii subordonaţilor etc.

Păreri:
  • 5 din 5 stele! Autor: Vizitatorul | 05.06.2014
    un referat reusit ... bravo
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net