logare  |  registrare

Codul muncii al Republicii Moldova

Codul muncii al Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 03 noiembrie 2012
Codul muncii al Republicii Moldova
1.03 MB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

L E G E

 Codul muncii al Republicii Moldova

 Nr. 154-XV  din  28.03.2003

 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003

 

* * *

C U P R I N S

 

Titlul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Capitolul I

DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

Articolul 1. Noţiuni principale

Articolul 2. Reglementarea raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea

Articolul 3. Domeniul de aplicare a codului

Articolul 4. Legislaţia muncii şi alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii

 

Capitolul II

PRINCIPII DE BAZĂ

Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea

Articolul 6. Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii

Articolul 7. Interzicerea muncii forţate (obligatorii)

Articolul 8. Interzicerea discriminării în sfera muncii

Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile de bază ale salariatului

Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Articolul 11. Reglementarea normativă şi contractuală a raporturilor de muncă

Articolul 12. Nulitatea clauzelor din contractele individuale de muncă, din contractele colective de muncă şi din convenţiile colective sau din actele juridice emise de autorităţile administraţiei publice, care înrăutăţesc situaţia salariaţilor

Articolul 13. Prioritatea tratatelor, convenţiilor, acordurilor şi altor acte internaţionale

Articolul 14. Calcularea termenelor prevăzute de prezentul cod

 

Titlul II

PARTENERIATUL SOCIAL ÎN SFERA MUNCII

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 15. Noţiunea de parteneriat social

Articolul 16. Părţile parteneriatului social

Articolul 17. Principiile de bază ale parteneriatului social

Articolul 18. Sistemul parteneriatului social

Articolul 19. Formele parteneriatului social

 

Capitolul II

REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR ŞI ANGAJATORILOR

ÎN CADRUL PARTENERIATULUI SOCIAL

Articolul 20. Reprezentanţii salariaţilor în cadrul parteneriatului social

Articolul 21. Reprezentanţii aleşi ai salariaţilor

Articolul 22. Obligaţia angajatorului de a crea condiţii pentru activitatea reprezentanţilor salariaţilor în cadrul parteneriatului social

Articolul 23. Reprezentanţii angajatorilor în cadrul parteneriatului social

Articolul 24. Alţi reprezentanţi ai angajatorilor în cadrul parteneriatului social

 

Capitolul III

ORGANELE PARTENERIATULUI SOCIAL

Articolul 25. Organele parteneriatului social

 

Capitolul IV

NEGOCIERILE COLECTIVE

Articolul 26. Desfăşurarea negocierilor colective

Articolul 27. Modul de desfăşurare a negocierilor colective

Articolul 28. Reglementarea divergenţelor

Articolul 29. Garanţii şi compensaţii pentru participanţii la negocierile colective

 

Capitolul V

CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI CONVENŢIILE COLECTIVE

Articolul 30. Contractul colectiv de muncă

Articolul 31. Conţinutul şi structura contractului colectiv de muncă

Articolul 32. Elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă şi încheierea acestuia

Articolul 33. Acţiunea contractului colectiv de muncă

Articolul 34. Modificarea şi completarea contractului colectiv de muncă

Articolul 35. Convenţia colectivă

Articolul 36. Conţinutul şi structura convenţiei colective

Articolul 37. Modul de elaborare a proiectului şi de încheiere a convenţiei colective

Articolul 38. Acţiunea convenţiei colective

Articolul 39. Modificarea şi completarea convenţiei colective

Articolul 40. Înregistrarea contractelor colective de muncă şi a convenţiilor colective

Articolul 41. Controlul asupra îndeplinirii contractului colectiv de muncă şi a convenţiei colective

 

Capitolul VI

PARTICIPAREA SALARIAŢILOR LA ADMINISTRAREA UNITĂŢII

Articolul 42. Dreptul salariaţilor la administrarea unităţii şi formele de participare

 

Capitolul VII

RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR PARTENERIATULUI SOCIAL

Articolul 43. Răspunderea pentru eschivarea de a participa la negocierile colective şi pentru refuzul de a prezenta informaţia necesară desfăşurării negocierilor colective şi exercitării controlului asupra executării contractului colectiv de muncă şi a convenţiei colective

Articolul 44. Răspunderea pentru încălcarea sau neexecutarea contractului colectiv de muncă ori a convenţiei colective

 

Titlul III

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 45. Noţiunea de contract individual de muncă

Articolul 46. Părţile contractului individual de muncă

Articolul 47. Garanţii la angajare

Articolul 48. Dreptul persoanei care se angajează de a fi informată asupra clauzelor contractului individual de muncă

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net