logare  |  registrare

Codul jurisdicţiei constituţionale al Republicii Moldova

Codul jurisdicţiei constituţionale al Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 01 noiembrie 2012
Codul jurisdicţiei constituţionale al Republicii Moldova
205 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

C O D U L

jurisdicţiei constituţionale

 nr. 502-XIII  din  16.06.95

 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.53-54/597 din 28.09.1995

 * * *

C U P R I N S

 

TITLUL I

BAZELE JURISDICŢIEI CONSTITUŢIONALE

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Temeiul jurisdicţiei constituţionale

Articolul 2. Autoritatea de jurisdicţie constituţională

Articolul 3. Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale

Articolul 4. Competenţa în materie a Curţii Constituţionale

Articolul 5. Competenţa funcţională a Curţii Constituţionale

Articolul 6. Limitele de competenţă

Articolul 7. Prezumţia constituţionalităţii actelor normative

 

Capitolul 2

PRINCIPIILE JURISDICŢIEI CONSTITUŢIONALE

Articolul 8. Independenţa

Articolul 9. Inamovibilitatea

Articolul 10. Imunitatea

Articolul 11. Egalitatea participanţilor la proces

Articolul 12. Caracterul nemijlocit al dezbaterilor

Articolul 13. Publicitatea dezbaterilor

Articolul 14. Continuitatea procesului

Articolul 15. Limba procedurii jurisdicţiei constituţionale

 

TITLUL II

EXERCITAREA JURISDICŢIEI CONSTITUŢIONALE

 

Capitolul 3

ŞEDINŢELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Articolul 16. Plenul Curţii Constituţionale

Articolul 17. Convocarea şedinţelor

Articolul 18. Şedinţele de serviciu

Articolul 19. Competenţa Preşedintelui Curţii Constituţionale în pregătirea şedinţei

Articolul 20. Competenţa judecătorului raportor în pregătirea şedinţei

Articolul 21. Competenţa şefului Secretariatului în pregătirea şedinţei

Articolul 22. Formarea ordinii de zi (punerea cauzelor pe rol)

Articolul 23. Asigurarea ordinii şi securităţii în şedinţă

Articolul 24. Administratorul Curţii Constituţionale

 

Capitolul 4

INSTANŢA DE JUDECATĂ. RECUZAREA

Articolul 25. Cvorumul

Articolul 26. Nestrămutarea instanţei

Articolul 27. Recuzarea

 

Capitolul 5

PARTICIPANŢII LA PROCES. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

Articolul 28. Participanţii la proces

Articolul 29. Părţile

Articolul 30. Reprezentanţii părţilor

Articolul 31. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Articolul 32. Expertiza. Drepturile şi obligaţiile expertului

Articolul 33. Interpretul. Drepturile şi obligaţiile lui

 

Capitolul 6

TERMENUL DE PROCEDURĂ

Articolul 34. Calcularea termenului de procedură

Articolul 35. Întreruperea şi continuarea termenului de procedură

Articolul 36. Prelungirea termenului de procedură

Articolul 37. Repunerea în termenul de procedură

 

Capitolul 7

SESIZAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE

Articolul 38. Subiecţii cu drept de sesizare

Articolul 39. Forma şi conţinutul sesizării

Articolul 40. Primirea sesizării

Articolul 41. Retragerea sesizării

Articolul 42. Sesizarea repetată

Articolul 43. Conexarea dosarelor

Articolul 44. Examinarea preliminară a sesizării

 

Capitolul 8

EXAMINAREA SESIZĂRII ÎN ŞEDINŢĂ

Articolul 45. Deschiderea şedinţei

Articolul 46. Conducerea şedinţei

Articolul 47. Verificarea prezenţei la şedinţă

Articolul 48. Lămurirea drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la proces

Articolul 49. Efectul neprezentării părţilor la şedinţă

Articolul 50. Soluţionarea demersurilor

Articolul 51. Informarea prezentată de judecătorul raportor

Articolul 52. Explicaţiile părţilor

Articolul 53. Ascultarea experţilor

Articolul 54. Cuvîntul de încheiere al părţilor

Articolul 55. Deliberarea

Articolul 56. Reluarea examinării cauzei

Articolul 57. Protocolarea

Articolul 58. Etica procedurii jurisdicţiei constituţionale

Articolul 59. Amînarea şedinţei

Articolul 60. Sistarea procesului

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com