logare  |  registrare

Codul electoral al Republicii Moldova

Codul electoral al Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 31 octombrie 2012
Codul electoral
654.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

L E G E

Codul electoral

Nr.1381-XIII din 21.11.97

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81/667 din 08.12.1997

* * *

C U P R I N S

 

Titlul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Capitolul 1

NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni generale

Articolul 2. Principiile participării la alegeri

Articolul 3. Vot universal

Articolul 4. Vot egal

Articolul 5. Vot direct

Articolul 6. Vot secret

Articolul 7. Vot liber exprimat

Articolul 8. Ziua alegerilor

Articolul 9. Locul exercitării dreptului de vot

Articolul 10. Votarea pentru un singur concurent electoral

 

Capitolul 2

DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES. RESTRICŢII

Articolul 11. Dreptul de a alege

Articolul 12. Dreptul de a fi ales

Articolul 13. Restricţii

 

Titlul II

DISPOZIŢII COMUNE

 

Capitolul 3

ORGANELE ELECTORALE

Articolul 14. Sistemul organelor electorale

Articolul 15. Reprezentarea în organele electorale

 

Secţiunea 1

Comisia Electorală Centrală

Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale Centrale

Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei Electorale Centrale

Articolul 18. Şedinţele şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale

Articolul 19. Statutul membrilor Comisiei Electorale Centrale

Articolul 20. Încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale

Articolul 21. Degrevarea de atribuţiile de serviciu. Remunerarea

Articolul 22. Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale

Articolul 23. Aparatul Comisiei Electorale Centrale

Articolul 24. Finanţarea activităţii Comisiei Electorale Centrale

Articolul 25. Şedinţe şi activităţi ale Comisiei Electorale Centrale

Articolul 26. Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală

 

Secţiunea a 2-a

Circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie

Articolul 27. Constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie

Articolul 28. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie

 

Secţiunea a 3-a

Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Articolul 29. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare

Articolul 30. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare

 

Secţiunea a 4-a

Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale, organizarea activităţii,

modificarea componenţei şi dizolvarea

Articolul 31. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale

Articolul 32. Organizarea activităţii consiliilor şi birourilor electorale

Articolul 33. Modificarea componenţei consiliilor şi birourilor electorale

Articolul 34. Dizolvarea consiliilor şi birourilor electorale

 

Capitolul 4

ASIGURAREA MATERIALĂ A DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR

Articolul 35. Asigurarea mijloacelor necesare pentru desfăşurarea alegerilor

Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate

Articolul 37. Susţinerea materială de către stat a campaniilor electorale

Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale

 

Capitolul 5

LISTELE ELECTORALE

Articolul 39. Listele electorale

Articolul 40. Verificarea listelor electorale

 

Capitolul 6

DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR

Articolul 41. Desemnarea candidaţilor

Articolul 42. Colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului independent şi pentru iniţierea referendumului

Articolul 43. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie

Articolul 44. Înregistrarea candidaţilor

 

Capitolul 7

CAMPANIA ELECTORALĂ

Articolul 45. Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali

Articolul 46. Drepturile garantate ale concurenţilor electorali

Articolul 47. Agitaţia electorală

 

Capitolul 8

BULETINELE DE VOT

Articolul 48. Modelul buletinelor de vot

Articolul 49. Pregătirea buletinelor de vot

 

Capitolul 9

VOTAREA

Articolul 50. Timpul şi locul votării

Articolul 51. Condiţiile votării

Articolul 52. Organizarea votării

Articolul 53. Efectuarea votării

Articolul 54. Procedura de completare a buletinului de vot

Articolul 55. Asigurarea securităţii procesului de votare 

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com