logare  |  registrare

Codul civil - Obligaţiile

Codul civil - Obligaţiilezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 31 octombrie 2012
Codul civil - Obligaţiile
1.55 MB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

CODUL CIVIL

 

CARTEA A TREIA

OBLIGAŢIILE

 nr. 1107-XV din 06.06.2002

 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002

 * * *

C U P R I N S


 Titlul I

DESPRE OBLIGAŢII ÎN GENERAL

 Capitolul I

DISPOZIŢII COMUNE PRIVIND OBLIGAŢIILE  


Articolul 512. Dispoziţii generale cu privire la obligaţie

Articolul 513. Buna-credinţă şi diligenţa

Articolul 514. Temeiurile naşterii obligaţiilor

Articolul 515. Naşterea obligaţiei la negocierea contractului

Articolul 516. Dreptul la informare

Articolul 517. Obligaţia naturală

 

Capitolul II

PLURALITATEA DE SUBIECTE ŞI OBIECTE ÎN CADRUL UNEI OBLIGAŢII

 

Secţiunea 1

OBLIGAŢIILE DIVIZIBILE ŞI INDIVIZIBILE  

Articolul 518. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de debitori

Articolul 519. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de creditori

Articolul 520. Prezumţia divizibilităţii

Articolul 521. Efectul indivizibilităţii

 

Secţiunea a 2-a

SOLIDARITATEA CREDITORILOR  

Articolul 522. Creanţele solidare

Articolul 523. Temeiul apariţiei creanţei solidare

Articolul 524. Executarea obligaţiei faţă de oricare dintre creditori

Articolul 525. Efectele executării obligaţiei faţă de unul dintre creditori

Articolul 526. Remiterea datoriei de către un creditor solidar

Articolul 527. Inadmisibilitatea invocării unor excepţii ce ţin de alt creditor

Articolul 528. Obligaţia faţă de ceilalţi creditori solidari a creditorului care a primit prestaţie

Articolul 529. Reprezentarea creditorilor solidari

 

Secţiunea a 3-a

SOLIDARITATEA DEBITORILOR  

Articolul 530. Obligaţiile solidare

Articolul 531. Temeiurile apariţiei obligaţiilor solidare

Articolul 532. Obligaţii solidare afectate de modalităţi

Articolul 533. Dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiei de la oricare dintre debitorii solidari

Articolul 534. Excepţiile opuse creditorului de către debitorul solidar

Articolul 535. Obligaţia debitorilor solidari la repararea prejudiciului

Articolul 536. Efectele executării sau compensării obligaţiei solidare

Articolul 537. Diminuarea obligaţiei solidare

Articolul 538. Efectele primirii unei prestaţii parţiale

Articolul 539. Inadmisibilitatea invocării unor excepţii faţă de debitorii solidari

Articolul 540. Renunţarea la solidaritate faţă de unul din debitori

Articolul 541. Urmărirea unui debitor solidar

Articolul 542. Efectele întîrzierii creditorului sau debitorului solidar

Articolul 543. Obligaţiile succesorilor debitorilor solidari

Articolul 544. Acţiunea în regres în cazul executării obligaţiei de către unul din debitorii solidari

Articolul 545. Compensarea debitorului solidar

Articolul 546. Efectele incapacităţii de plată a unuia dintre debitorii solidari

Articolul 547. Excepţiile opuse codebitorului

Articolul 548. Suspendarea, întreruperea sau expirarea prescripţiei faţă de un debitor solidar

Articolul 549. Reprezentarea codebitorilor solidari

 

Secţiunea a 4-a

OBLIGAŢIILE DE ALTERNATIVĂ ŞI OBLIGAŢIILE FACULTATIVE  

Articolul 550. Obligaţia de alternativă

Articolul 551. Dreptul de alegere a prestaţiei

Articolul 552. Interdicţia prestaţiilor parţiale

Articolul 553. Efectul imposibilităţii efectuării unor prestaţii în cazul în care alegerea aparţine debitorului

Articolul 554. Efectul imposibilităţii executării prestaţiei în cazul în care alegerea aparţine creditorului

Articolul 555. Obligaţia facultativă

 

Capitolul III

CESIUNEA DE CREANŢĂ ŞI PRELUAREA DATORIEI

 

Secţiunea 1

CESIUNEA DE CREANŢĂ  

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com