logare  |  registrare

Capacitatea juridica a autoritatilor administratiei publice

Capacitatea juridica a autoritatilor administratiei publicezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 20 octombrie 2012
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Capacitatea juridica a autoritatilor administratiei publice

 

Delimitarea capacităţii juridice a autorităţilor administraţiei publice a produs în doctrina de specialitate numeroase controverse, prin faptul că nu de puţine ori ea a fost confundată cu competenţa administraţiei publice.

Prin capacitatea juridică a autorităţilor administraţiei publice se înţelege aptitudinea acestor autorităţi de a fi subiecte de drept în raporturile juridice administrative, pe care le presupune realizarea competenţei lor.

Capacitatea juridică a autorităţilor administrative nu poate fi desprinsă dintr-o reglementare unitară cum este cea de drept civil. Trebuie, tot timpul, să analizăm dacă legea conferă sau nu posibilitatea de a intra în raporturi administrative în nume propriu.

Capacitatea trebuie diferenţiată de competenţă cu toate că pentru a stabili capacitatea unei autorităţi administrative este recomandat a se cerceta şi competenţa stabilită de lege.

 

O punere în paralel a celor două concepte ar evidenţia următoarele:

 * capacitatea este proprie numai autorităţilor administraţiei publice în timp ce competenţa o au atât autorităţile cât şi compartimentele sau funcţionarii din structurile lor organizatorice;

  * capacitatea presupune posibilitatea de a acţiona în nume propriu spre deosebire de competenţă care nu presupune o astfel de independenţă;
  * atribuţiile ce formează conţinutul competenţei pot fi delegate sau repartizate altor autorităţi, structuri sau persoane însă capacitatea nu este transmisibilă.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net