logare  |  registrare

Autoritatile abilitate cu prevenirea si combaterea coruptiei in Republica Moldova

Autoritatile abilitate cu prevenirea si combaterea coruptiei in Republica Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 18 octombrie 2012
Autoritatile abilitate cu prevenirea si combaterea coruptiei in Republica Moldova
Autor: OLya
50.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Autoritatile abilitate cu prevenirea si combaterea

coruptiei in Republica Moldova


Terorismul, care mult timp era considerat de către experţi ca o problemă in­te­rnă a unui stat [1, 281], [la începutul secolului XXI a evoluat în unul din cele mai periculoase fenomene pentru securitatea naţională şi mediul de convieţuire interstatală. Astăzi combaterea eficientă a infracţiunii şi diminuarea consecinţe­lor dezastruoase, care pot surveni pentru populaţie de pe urma activităţii teroris­te, a devenit una din cele mai arzătoare probleme din domeniul asigurării secu­ri­tăţii generale şi ea nu poate fi soluţionată decât prin unificarea şi coordonarea efo­rturilor la nivel naţional şi internaţional.

Îndeplinindu-şi angajamentele comunitare în combaterea terorismului, Re­pu­blica Moldova a elaborat şi implementat la nivel naţional o politică activă pri­vind prevenirea şi combaterea terorismului în toate formele şi manifestările ace­s­tuia. Mecanismul realizării acestei politici se întemeiază pe principii definitorii cum ar fi:

a) legalitate;

b) prioritatea măsurilor de prevenire a terorismului;

c) ine­vitabilitatea pedepsei pentru săvârşirea unui act terorist;

d) îmbinarea meto­de­lor publice şi secrete de combatere a terorismului;

e) folosirea în complex a mă­surilor de profilaxie, juridice, politice şi social-economice;

f) prioritatea pro­te­jării drepturilor persoanelor puse în pericol de un act terorist şi minimizarea pierderilor de vieţi omeneşti;

g) cedări minime în faţa teroristului;

h) dirijare uni­per­sonală a forţelor şi mijloacelor antrenate în desfăşurarea operaţiilor antite­ro­riste;

i) publicitate minimă a procedeelor tehnice, a tacticii de desfăşurare a ope­raţiilor antiteroriste şi a componenţei participanţilor la aceste operaţiuni.

 

  Realizând totalmente imperativul combaterii terorismului, ţara noastră este pa­rte a coaliţiei antiteroriste globale şi susţine eforturile comunităţii internaţio­na­le în contracararea fenomenului, acest lucru fiind confirmat de Parlamentul Re­publicii Moldova în anul 2001 [2], imediat după comiterea atacurilor teroriste din Statele Unite ale Americii. Susţinând întru totul activitatea Consiliului de Se­curitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Comitetului Antiterorist, care acti­ve­ază în cadrul acestuia, Republica Moldova întreprinde măsurile necesare pen­t­ru implementarea la nivel naţional a rezoluţiilor cu privire la combaterea tero­ri­s­mului. Au fost întocmite şi prezentate patru rapoarte despre mersul executării re­zoluţiei 1373 (2001) şi un raport despre implementarea rezoluţiei 1624 (2005). Totodată, fiind parte la cele 12 instrumente juridice ale ONU, în dome­ni­ul combaterii terorismului, Republica Moldova a iniţiat procedurile interne ne­cesare pentru ratificarea celui de-al 13-lea – Convenţia internaţională privind su­primarea actelor terorismului nuclear, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 13 aprilie 2005.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com