logare  |  registrare

Aplicarea controlului de gestiune in administratia publica

Aplicarea controlului de gestiune in administratia publicazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 29 septembrie 2012
Aplicarea controlului de gestiune in administratia publica
Autor: Olya
64 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Aplicarea controlului de gestiune in administratia publica


       În cadrul modernizării metodelor de gestiune publică, controlul de gestiune este prezentat ca instrumentul cel mai bun de conducere prin gestionarea propriilor programe de acţiune şi a propriului buget. Potrivit expresiei lui Octave Gelinier, controlul de gestiune reprezintă „sistemul senzorial”care avertizează gestionarii (n.n- funcţionarii publici) asupra diferenţelor ecartului dintre nivelul de realizare al obiectivelor pe de o parte şi consumul de mijloace aferente acestora, pe de altă parte.

        Administraţiile n-au fost prea receptive la ideea aplicării unui sistem informatic, adesea asimilat cu controlul de gestiune însuşi, a cărui implementare necesită în primul rând, o schimbare de comportament din partea acestora. Într-o schemă clasică, sistemul informatic cuprinde patru etape: studiul, decizia, acţiunea şi controlul

...

      Pentru Jacques Ratier un asemenea dispozitiv de informare este indispensabil activităţii de administraţie publică pentru „a corecta traiectoria” şi „a realimenta procesul de decizie conform efectului de retroactivitate”. În acest scop sunt necesare trei elemente:

1. contabilitatea analitică, care permite cunoaşterea costului produselor pe centre de gestiune şi măsurarea randamentului;

2. un sistem statistic util eşalonului administraţiei publice centrale în munca de concepţie;

3. proceduri participative din partea funcţionarilor publici, aflaţi în postura de gestionari, în vederea atingerii rezultatelor dorite.

      Acordarea de instrumente concrete de gestiune responsabililor de drept, reprezintă cadrul principal al modernizării administraţiei publice. Procedurile de fixare a obiectivelor, prezenţa bugetelor de gestiune, a tablourilor de bord şi contabilităţii de gestiune sunt mijloace privilegiate de acţiune în scopul modernizării activităţii administrative.

     

         Efortul de evidenţiere a specificităţii controlului de gestiune în administraţia publică constată, în general, două aspecte negative şi anume:

1.   absenţa instrumentelor obiective de măsurare a performanţelor;

2. dificultatea de a structura activitatea organizaţiilor publice pe centre de responsabilitate.

        În legătură cu primul aspect, se poate invoca faptul că rezultatele activităţii entităţilor publice nu se măsoară întotdeauna valoric, în termeni monetari. Organizaţiile publice au scop non-lucrativ şi, prin urmare, profitul nu reprezintă un indicator sintetic de apreciere a performanţelor. Activitatea sectorului public este profund influenţată de atitudinea guvernului în privinţa elaborării politicii de preţuri şi tarife, stabilirii volumului subvenţiilor şi sumelor alocate pentru depăşirea situaţiilor dificile.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net