logare  |  registrare

Administratia tarista in Basarabia

Administratia tarista in Basarabiazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 29 septembrie 2012
Administratia tarista in Basarabia
Autor: Olya
46.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Administratia tarista in Basarabia


           In a doua jum. a sec. XVIII şi încep sec. XIX, Moldova şi Ţ.Rom datorită intereselor pe care le aveau aici Imp.Ţar., Tur., Aus. Au fost incluse foarte rapid in sit rel int. Imp.Ţar. îşî manifestă interesul faţă da Principatele Dunărene, duce o pol activă aici, astfel, 1768-1774 în Principatul Moldova a fost deschis Consulat, după râzb Ruso - turc . După războiul ruso-turc din 1787 - 1791 terc în componenţa Imp.Ţar ţinuturile din stînga Nistrului. în 1802 Imp.Ţar obţine dreptul de a apăra principatele înaintea Porţii, pop. Capătă încredere în Imp.Ţar, iar în 1806 Imp.Ţar. ocupă princip Dunărene, ca răspuns turcia declară război. Drept rezultat al războiului ruso-turc 1806 - 1812, Moldova cu cetăţile: Hotin, Bender, Cetatea-Albă, Chilia trece în componenţa Imp.Ţar., şi capătă denumirea de Basarabia. După războiul ruso-turc din 1S28-29,MD şi Muntenia au fost ocupate de armate rusă. în teritoriul ocupat s-a început implementarea treptata a modelului ţarist de administraţie, care trece prin 3 etape:

 

1.      Etapa administrării provizorii (1812 - 1818);

2.      Etapa autonomiei administrative (1818 - 1828);

3.      Etapa consolidării sistemului ţarist de administrare (1828 - 1917).

 

       Imp.Ţar. impune principatelor Regulamenntele Orgenice, care intră în vigoare în MD în 1831, şi în 1832 în Muntenia. Ele priveau modernizarea administraţiei prin introducerea domniei Constituţionale

l) Domnia - electiva (ales de către boieri) ales de divan cu acordul puterii suverane- Turcia, si puterii protectoare Russia pe 7 ani. Atibutiile: Putere executiva-numeste dregătorii dintre boerii paminteni; financiare - restrinse; asigura comanda suprema a armatei; legislativa- iniţiativa legislativa, promulg resping legilor adopt de Adunarea Obsteaca; judecatoreasca.-intareste hot.jud a divanului.

2) Caimacamie - organ colectiv ce îndeplinea atrib domn in cazul lipsei sale. Avea un caracter provizoriu si atribuţii domneşti limitate. Era compus din 3 membri; Preşedintele înaltului Divan, ministrul de interne, min.de justiţie.

3) Dregaoriile (miniştrii) - s-a interzis cumulul funcţiilor adm. Fiind promovat principiul separaţiei puterilor in stat. Nr de dregători se reduce,

1)      Marele Vornic - min de interne

2)      M.Logofăt-min dejus

3)      M.Spătar - sef al miliţiei pamintesti

4)      M.Vistiernic- min.fin

5)      M.Postelnic - min de et

6)      M.Aga - sef. Politiei

7)      M.Logofat al credinţei – biserica

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net