logare  |  registrare

Tehnici de explorare a datelor

Tehnici de explorare a datelorzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 16 aprilie 2011
Tehnici de explorare a datelor
1.2 MB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 208
Descriere

Tehnici de explorare a datelor


Într-o cercetare a lumii înconjurătoare ne bazăm, de regulă, pe existenţa unui număr de indivizi distincţi ai unei populaţii studiate. În legătură cu aceşti indivizi (obiecte sau cazuri) urmărim una sau mai multe mărimi care, credem noi, îi caracterizează; acestea sunt numite caracteristici. Cercetarea poate fi făcută fie în mod exhaustiv, luînd în studiu toată populaţia - ceea ce este foarte costisitor atunci cînd populaţia este numeroasă - fie prin eşantion alegînd, după reguli bine precizate, un grup „reprezentativ" al populaţiei.

Cercetătorul în analiza datelor nu este însă interesat de aceste detalii; lui i se oferă „nişte informaţii" prezentate în general sub forma unui tabel (matrice) de date. El are ca sarcină să extragă din acest tabel de date cît mai multă „informaţie semnificativă" - sub formă numerică şi/sau grafică - şi s-o prezinte într-o formă cît mai restrînsă - cît mai puţine linii şi coloane. Odată acest deziderat realizat, orice decizie viitoare privind comportamentul populaţiei studiate poate fi explicată prin argumente ştiinţifice.


1.1 Matrice de date - exemple practice

În această secţiune ne vom referi la exemplele prezentate în Anexele 1 şi 2 ale materialului. Toate acestea conţin informaţii primare, din diverse domenii economice, prezentate sub forma unei matrice de date. Vom descrie natura informaţiei din aceste exemple şi posibile analize efectuate asupra lor...


1.2 Scări de măsurare ale caracteristicilor

Putem afirma că toate exemplele date anterior conţin informaţii într- un tabel -matrice de date - (vezi tabelul 1). În general, fiecare linie reprezintă un individ (obiect) din mulţimea celor studiaţi, pe coloane regăsindu-se caracteristicile urmărite. Să presupunem că avem n indivizi asupra cărora studiemp caracteristici notate C1, C2, ..., Cp...


1.3 Explorarea variabilelor continue

În exemplele prezentate în §1.2 apar o serie de caracteristici ale unor grupuri de indivizi cărora li se asociază scări de măsurare continue. O asemenea scară acoperă, de regulă, un interval de valori. Putem vorbi în acest sens de preţul (în lei sau valută) al unor autoturisme, de preţul în dinamică al unui activ financiar tranzacţionat pe piaţa de capital dar şi de ratele financiare asociate în analiza bonităţii unor firme sau de diverse valori procentuale...


1.4 Explorarea variabilelor categoriale

În prelucrarea variabilelor categoriale aflate într-o matrice de date de forma indivizi x caracteristici distingem de asemenea două etape, şi anume:

A) Analiza, pe rînd, a cîte unei variabile categoriale;

B) Analiza comportamentului comun a două sau mai multe variabile categoriale...


1.5 Explorarea variabilelor ordinale

Variabilele categoriale de tip ordinal pot fi analizate numeric şi grafic ca şi cele de tipul categorii nominal sau binar. Totuşi, asupra lor se pot aplica şi alte analize. Parte din ele le vom prezenta în cele ce urmează.


1.6 Transformări în matricele de date

Să revenim la exprimarea informaţiilor în forma unei matrice X(n x p) ce reprezintă n indivizi asupra cărora s-au evaluatp caracteristici, de faptp variabile. Matricea X o putem privi fie pe linii, obţinînd informaţii despre cei n indivizi, fie pe coloane obţinînd informaţii despre cele p variabile. 

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net