logare  |  registrare

Aplicaţie informatică cu prelucrare de fişiere

Aplicaţie informatică cu prelucrare de fişierezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 16 aprilie 2011
Aplicaţie informatică cu prelucrare de fişiere
735.66 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 208
Descriere

Aplicaţie informatică cu prelucrare

de fişiere

 


Capitolul prezintă un model de aplicaţie care simulează activitatea informaţională la nivelul unei organizaţii economico-sociale de dimensiuni medii. Din perspectivă sistemică, orice organizaţie poate fi privită ca o componentă a unui sistem superior cum ar fi sistemul de subramură, sistemul de ramură etc.

La rîndul său, privită cel puţin din perspectiva funcţiunilor manageriale ale întreprinderii, orice organizaţie constituie un sistem format din subsisteme corespunzătoare departamentelor aprovizionare, desfacere, financiar, contabilitate, resurse umane, marketing etc. În direcţia eficientizării activităţii fiecărui subsistem al organizaţiei socio-economice, conducerea are la dispoziţie cel mai performant instrument existent astăzi pe piaţă - instrumentul informatic. În acest context, rezolvarea unei probleme cu ajutorul calculatorului electronic este o activitate complexă, care presupune o abordare sistematică, bazată pe o succesiune de operaţii, pentru realizarea cărora se folosesc tehnici şi instrumente specifice.


În practica proiectării aplicaţiilor informatice se utilizează o serie de concepte de bază:

  • Proiect informatic - denumire generică referitoare la realizarea sistemelor informatice, a aplicaţiilor informatice sau a unor probleme independente.
  • Sistem informatic - ansamblu structurat de elemente intercorelate funcţional, pentru automatizarea procesului de culegere şi prelucrare a datelor, în vederea obţinerii informaţiilor pentru fundamentarea deciziilor. În general, sistemele informatice reprezintă componente ale sistemelor informaţionale din organizaţiile socio-economice.

 

  • Aplicaţie informatică - denumire generică pentru problemele de informatică de dimensiuni relativ reduse, care vizează un domeniu de activitate strict delimitat. + Metodologie - în sens informatic, defineşte succesiunea etapelor de parcurs pentru conceperea şi realizarea proiectelor informatice. O metodologie poate cuprinde mai multe metode.
  • Metodă (tehnică) - o mulţime de paşi, aplicaţi într-o succesiune logică asupra unei mulţimi de date de intrare, care conduce la obţinerea rezultatelor.

...


I. Etapele de realizare a proiectelor informatice


Principalele etape de realizare a proiectelor informatice sunt:

1.   Formularea cerinţelor pentru proiect. Realizarea unui proiect presupune, încă de la început, formularea clară, completă şi corectă a problemei, ca o cerinţă importantă pentru desfăşurarea cu bune rezultate a activităţii de concepţie şi finalizare a proiectelor. Cerinţele sunt formulate de beneficiarul proiectului. După formularea cerinţelor se va stabili echipa de analiză-concepţie-programare, pentru fiecare membru al echipei atribuindu-se responsabilităţi în procesul de realizare a proiectului informatic, pornind de la un model de organizare.

2.    Analiza. În această fază, plecînd de la formularea cerinţelor informaţionale exprimate concret în date de ieşire, echipa de analiză-proiectare va identifica transformările şi prelucrările necesare pentru obţinerea acestora. În funcţie de natura aplicaţiei, se vor stabili formulele matematice şi metodele numerice corespunzătoare. Aparatul matematic folosit va fi argumentat teoretic în documentaţia care trebuie să însoţească proiectul informatic în forma finală. Pe baza exprimării matematice a prelucrărilor şi transformărilor identificate în proiect se vor stabili datele de intrare necesare. De asemenea, se vor pune în evidenţă condiţiile iniţiale şi restricţiile referitoare la soluţie. La finalul fazei, membrii echipei vor angaja discuţii în urma cărora se poate reveni pentru eventuale corectări şi detalieri, înainte de trecerea la faza următoare.

3.  Concepţia proiectului (proiectarea aplicaţiei). Pe baza datelor de intrare/ieşire şi prelucrărilor stabilite în cadrul analizei se proiectează formatele de intrare, formatele de ieşire, codurile şi algoritmii, se definesc colecţiile de date şi se stabilesc modulele proiectului care urmează să fie programate (structurarea proiectului).

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net