logare  |  registrare

Mijloacele şi modalităţile de plată internaţionale

Mijloacele şi modalităţile de plată internaţionalezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 10 aprilie 2012
Mijloacele şi modalităţile de plată internaţionale
194 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Mijloacele şi modalităţile de plată internaţionale1. Mijloacele de plată internaţionale

            Tranzacţiile economico-financiare internaţionale generează plăţi şi încasări între parteneri, luând forme diferite în funcţie de împrejurări, condiţii, interesul părţilor, capacitatea de plată a debitorilor ş.a.. Totalitatea formelor şi instrumentelor de plată ce pot fi utilizate pentru stingerea obligaţiilor rezultate din operaţiuni comerciale, tranzacţii financiare sau credite internaţionale constituie mijloacele de plată internaţionale. Instrumentele utilizate în plăţile internaţionale sunt: monedele naţionale, valutele, devizele, valutele de cont, aurul, drepturile speciale de tragere, ş.a..

            Monedele naţionale au un rol minor în mijlocirea plăţilor internaţionale, ele fiind specifice ţărilor în curs de dezvoltare care dispun de un volum mic de devize şi valute convertibile. Aceste ţări utilizează, în mod preferenţial, pentru plata importurilor, achitarea datoriilor generate de împrumuturi externe în devize convertibile precum şi a diferitelor servicii şi lucrări de investiţii pe teritoriul lor, propria lor monedă. Cei care primesc această monedă, o vor utiliza fie pentru achiziţionarea de bunuri de pe piaţa locală, fie pentru participarea la noi investiţii, plata personalului local angrenat în prestarea de servicii diverse, scopuri turistice e.t.c..

            Valutele sunt monede naţionale care circulă, au putere de plată şi pot fi constituite rezervă pe teritoriu străin. Ele au calitatea de a permite lichidarea imediată a obligaţiilor de plată în relaţiile economice internaţionale.

Valutele pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere, o importanţă deosebită având modul de preschimbare. Din acest punct de vedere, valutele pot fi: convertibile; neconvertibile; transferabile şi liber- utilizabile.

      În categoria valutelor convertibile intră monedele care se schimbă liber contra altor monede naţionale sau internaţionale (ele au la bază un angajament al ţării emitente de a converti propria monedă, la solicitarea oricărui deţinător într-o altă monedă). Valutele neconvertibile sunt cele care nu pot fi schimbate în alte valute. În cazul acestora, operaţiunea de schimbare se realizează într-un singur sens, respectiv de la valutele convertibile către cele neconvertibile. Valutele transferabile au un grad de convertibilitate stabilit în cadrul unor înţelegeri pe plan regional şi sunt utilizate pentru un număr limitat de operaţiuni. Valutele liber-utilizabile sunt reprezentate de valutele ce au o convertibilitate totală, recunoscute de FMI şi alte organizaţii financiare internaţionale ca fiind utilizabile pe o scară lărgită în cadrul tranzacţiilor internaţionale. În derularea plăţilor internaţionale, o importanţă deosebită o au aceste valute, deoarece ele pot fi convertite oricând la cursul curent al pieţei. Ele pot fi utilizate şi ca valori de rezervă pentru acoperirea eventualelor deficite ale balanţei de plăţi externe.

            Devizele sunt titluri de valoare exprimate în valută şi reprezintă cel mai important instrument de plată internaţional. Ele includ: cambia, biletul la ordin, cecul, scrisoarea de credit, recipisa-warant, conosamentul, scrisorile de gaj, acţiunile şi obligaţiunile libelate în valută. Principalele elemente caracteristice ale acestor instrumente de plată sunt: au la bază un document tip, care este formulat în termeni precişi şi permite afirmarea dreptului beneficiarului la transmiterea creanţei şi/sau la executarea acesteia; documentul conţine condiţii esenţiale care conferă putere titlului de credit; înscrisul dobândeşte putere circulatorie independent de tranzacţia care a stat la baza apariţiei lui. Devizele pot fi liber convertibile atunci când sunt exprimate în valute convertibile. Utilizarea titlurilor de credit ca instrumente de plată în relaţiile internaţionale prezintă anumite avantaje: sunt o garanţie datorită forţei procesuale şi legale cu care sunt investite, constituind o certitudine asupra încasării sumei; sunt negociabile, deci beneficiarii au posibilitatea de a le transmite sau de a le sconta, încasând suma aferentă înainte de scadenţă; pot fi folosite prin andosare sau gir (numai înainte de scadenţă) pentru achitarea unei datorii.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net