logare  |  registrare

Drepturile omului si protectia minoritatilor

Drepturile omului si protectia minoritatilorzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 07 februarie 2012
Drepturile omului si protectia minoritatilor
103 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 112
Descriere

Drepturile omului si protectia minoritatilorI Prevederi din Planul de Actiuni Uniunea Europeana-Moldova (PAUEM: p.4-12) 

II Prevederi din Strategia Europeana a Republicii Moldova 
(Sursa: www.ipp.md )
 I Prevederi din Planul de Actiuni Uniunea Europeana-Moldova (PAUEM: p.4-12)

Drepturile si libertatile fundamentale ale omului


(4) Asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului,inclusiv drepturile persoanelor ce apartin minoritatilor nationale, in conformitate cu standardele internationale si europene.
- Implementarea actiunilor prevazute in Planul National de Actiuni in domeniul Drepturilor Omului (PNADO) a Republicii Moldova pentru perioada 2004-2008 (revizuiri legislative, consolidarea cadrului institutional si sporirea constientizarii drepturilor omului).
- Asigurarea aderarii la conventiile de baza ale ONU si protocoalele optionale1[1] in materie si implementarea eficienta a acestora.
- Asigurarea protectiei eficiente a drepturilor persoanelor ce apartin minoritatilor nationale;
- Reactia adecvata la concluziile si recomandarile structurilor si expertilor relevanti ai Consiliului Europei privind starea respectarii de catre Moldova a Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale; elaborarea si implementarea legislatiei privind excluderea discriminarii si a legislatiei care garanteaza drepturile minoritгюilor, in conformitate cu standardele europene;
- Amendarea legii privind confesiunile religioase in scopul ajustarii la cerintele Conventiei Europene pentru Drepturile Omului si recomandarile relevante ale Consiliului Europei;
- Executarea eficienta a sentintelor Curtii Europene pentru Drepturile Omului;
- Introducerea mecanismelor eficiente pre-judiciare si ne-judiciare atit pentru solutionarea litigiilor cit si pentru protectia drepturilor omului; garantarea accesului la informatie privind drepturile cetatenilor si mijloacele legale adecvate.
(5) Dezvoltarea si implementarea cadrului legislativ adecvat pentru prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane, precum si pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta victimele traficului
- Revizuirea legislatiei anti-trafic, inclusiv a elementelor relevante prevazute in noile coduri penale si de procedura penala in scopul conformarii depline la standardele internationale privind drepturile omului;
- Intensificarea cooperarii in cadrul organizatiilor internationale relevante in acest domeniu (OSCE, ONU); ratificarea unor astfel de instrumente internationale relevante cum este Convenюia ONU impotriva crimei
organizate transnationale („Conventia Palermo”) si a protocoalelor sale in scopul prevenirii, suprimarii si pedepsirii traficului de persoane, in special de femei si copii.
(6) Eradicarea maltratarii si a torturii
- Solutionarea eficienta a cazurilor raportate de maltratare a detinutilor de catre functionarii din organele de drept, in special în timpul retinerii inainte de judecata, inclusiv prin adoptarea bazei legale relevante si prevederilor privind instruirea.
- Implementarea recomandгrilor Comitetului Consiliului Europei pentru prevenirea torturii;
1[1] Inclusiv semnarea si ratificarea CCPR-OP1, CCPR-OP2-DP, CEDAW-OP, CAT Declar.Art.21,
Declar.Art.22, CAT-OP, MWC, precum si ratificarea CRC-OP-AC, CRC-OP-SC.
- Sporirea instruirii in domeniul drepturilor omului a functionarilor din politie si personalului penitenciarelor.
(7) Asigurarea respectarii drepturilor copiilor

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net