logare  |  registrare

Clasificarea impozitelor

Clasificarea impozitelorzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 25 decembrie 2011
Clasificarea impozitelor
65.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Clasificarea impozitelor


Criteriile puse la dispoziţie de ştiinţa finanţelor publice privind clasificarea impozitelor sunt:

   * Trăsăturile de fond şi de formă ale impozitelor;

   * Obiectul asupra cărora se aşează;

   * Scopul urmărit de stat prin instituirea lor;

   * Frecvenţa perceperii lor la bugetul public;

   * După instituţia care le administrează.

 

     1. În funcţie de trăsăturile de fond şi de formă, impozitele sunt directe şi indirecte. Acest criteriu poate fi reţinut drept criteriu al incidenţei impozitelor asupra subiecţilor plătitori. Potrivit criteriului ce stă la baza aşezării lor, impozitele directe sunt reale şi personale.

      Impozitele directe  sunt acele prelevări cu caracter fiscal care se stabilesc şi se percep în mod nemijlocit de la contribuabilii care realizează venituri sau deţin bunuri impozabile, fiind suportate de către aceştia (de exemplu impozitul pe profit, impozitul pe veniturile de natură salarială, din activităţi independente, din dobânzi, pe teren, pe clădiri etc.).

 

     Impozitele indirecte sunt cele care se stabilesc asupra vânzărilor de bunuri, prestărilor de servicii sau executărilor de lucrări şi care, fiind incluse în preţuri sau tarife, sunt datorate şi achitate de către comercianţi sau prestatori, dar sunt suportate de consumatorii finali ai bunurilor ori serviciilor (TVA, accize şi taxe vamale etc)

Atât impozitele directe cât şi cele indirecte pot fi împărţite în mai multe categorii:

 

    Impozitele directe sunt:

  - Impozite reale sau obiective: sunt cele care, fiind stabilite asupra unor obiecte materiale (terenuri, produse) nu ţin seama de situaţia personală a contribuabilului;

  - Impozitele personale sau subiective sunt acelea care au primordial în vedere persoana contribuabilului (impozitul pe salarii).

 

Impozitele indirecte  pot îmbrăca următoarele forme:

   - Taxe generale de consumaţie - percepute asupra cvasitotalităţii produselor şi/sau serviciilor, fie prin cuprinderea, fie prin adăugarea lor în preţul de vânzare (ex. TVA);

   - Taxe speciale de consumaţie  - cele care se instituie numai asupra unor categorii de bunuri şi servicii, cum sunt: monopolurile fiscale (stabilite discreţionar de către stat asupra produselor realizate în regim de exclusivitate), accizele (care privesc doar anumite categorii de bunuri şi/sau servicii, limitative stabilite prin lege), taxele vamale, taxele de timbru.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com