logare  |  registrare

Bilanţul contabil-sursa informaţională de bază a analizei situaţiei financiare

Bilanţul contabil-sursa informaţională de bază a analizei situaţiei financiarezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 21 decembrie 2011
Bilanţul contabil-sursa informaţională de bază a analizei situaţiei financiare
288 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Bilanţul contabil-sursa informaţională de bază a analizei situaţiei financiare


2.Metode utilizate în analiza situaţiei financiare

3.Analiza structurii activului

4.Analiza structurii pasivului

5. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii

6. Analiza echilibrului financiar

7. Analiza gestiunii resurselor pe baza vitezei de rotaţie (rotaţia activelor şi pasivelor)

8. Analiza fondului de rulment global

9. Analiza fluxului de lichidităţi (cash-flow)

 

 1.Bilanţul contabil-sursa informaţională de bază a analizei situaţiei financiare

 

    Orice firmă prezintă anual anumite situaţii financiare care cuprind: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative.

  Bilanţul contabil este documentul de sinteză al contabilităţii în partidă dublă, în care se reflectă situaţia patrimonială a firmei şi rezultatele financiare ale perioadei de gestiune. În activul bilanţului sunt reprezentate mijloacele (activele) pe care le utilizează firma pentru realizarea obiectivului ei de activitate. Ele se împart în două mari categorii: imobilizări sau active fixe şi active circulante. În pasivul bilanţului sunt reprezentate sursele de acoperire sau de formare a activelor. Pasivul reflectă drepturile de proprietate asupra activelor şi conţine capitalul propriu şi capitalul împrumutat, respectiv datoriile firmei.

   Principiul de ordonare a posturilor în activ este cel al lichidităţii, respectiv capacitatea elementelor de activ de a fi transformate în bani. În pasiv, principiul de ordonare a posturilor este cel al exigibilităţii, adică al urgenţei efectuării plăţilor, respectiv stingerea datorilor.

   În contabilitatea românească se aplică inversul acestor două principii. În activ începe cu imobilizările care se transformă cel mai greu în bani şi se încheie cu disponibilităţile băneşti respectiv lichidităţile. În pasiv se începe cu capitalul propriu, unde nu se pune problema stingerii unor obligaţii şi se încheie cu datoriile pe termen scurt.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net