logare  |  registrare

Analiza diagnostic a cheltuielilor materiale

Analiza diagnostic a cheltuielilor materialezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 20 decembrie 2011
Analiza diagnostic a cheltuielilor material
299 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Analiza diagnostic a cheltuielilor material


1. Noţiuni generale privind cheltuielile materiale

2. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor materiale la 1000 lei venituri din exploatare şi corespunzător la 1000 lei cifră de afaceri

2.1. Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe

2.2. Analiza eficienţei cheltuielilor cu dobânzile bancare

 

 

Analiza diagnostic a cheltuielilor materiale

       1. Noţiuni generale privind cheltuielile materiale

 

    Cheltuielile materiale deţin, în funcţie de profilul firmei, o pondere ridicată în cadrul cheltuielilor de exploatare. Acestea sunt formate din următoarele elemente:cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli cu energia, apa şi alte utilităţi, amortizarea mijloacelor fixe şi alte cheltuieli materiale.

      Cheltuielile materiale au un rol hotărâtor în desfăşurarea proceselor de producţie şi în realizarea produselor, lucrărilor industriale şi a serviciilor. Datorită ponderii ridicate în structura costurilor de producţie, cheltuielile materiale trebuie să facă obiectul unei analize permanente din partea conducerii firmei, pentru a putea interveni atunci când apar situaţii nefavorabile.

     Reducerea cheltuielilor materiale se realizează ca urmare a introducerii progresului tehnic, respectiv a dotării firmei cu maşini, utilaje şi instalaţii de mare randament, a folosirii unor obiecte ale muncii cu parametri superiori şi care determină micşorarea consumurilor specifice. De asemenea, cheltuielile materiale mai pot fi diminuate şi prin folosirea unor înlocuitori, mai ieftini, dar fără a afecta nivelul tehnic şi calitativ al produselor.

     Reducerea cheltuielilor materiale trebuie să constituie obiectivul major, hotărâtor al conducerii firmei în folosirea cât mai eficientă a resurselor materiale pentru a asigura îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare şi a consolida poziţia pe piaţă a firmei.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com