logare  |  registrare

Stilul corespondenţei oficiale

Stilul corespondenţei oficialezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 12 decembrie 2011
Stilul corespondenţei oficiale
76.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Stilul corespondenţei oficiale


2.1. Particularităţile stilului

 

     Stilul corespondenţei oficiale are caracteristicile stilului oficial-administrativ. Stilul oficial-administrativ se întâlneşte în textele şi activităţile administrative, juridice, diplomatice şi economice. Este mai conservator decât celelalte stiluri; este realizat îndeosebi în forma scrisă monologată, dar poate lua şi forma dialogului (în corespondenţa oficială, în negocieri, în raporturile cetăţenilor cu autorităţile sau în acţiunile judiciare; se desfăşoară într-un cadru instituţional, local şi temporal, precis. Formele sale textuale pot fi: normative (legi, decrete, hotărâri, ordonanţe, instrucţiuni, circulare etc), de documentare (procesul-verbal, memoriul, protocolul, rezoluţia, contractul etc.), de informare (anunţul, declaraţia, înştiinţarea, notificarea, formularul de înscriere, telegrama), de serviciu (tabel nominal, inventarul, factura, diploma), de corespondenţă (scrisoarea, oferta etc). În raport cu alte stiluri este închis la influenţe, servind  ca sursă de împrumuturi îndeosebi stilului publicistic.

    Fiind mai puţin diversificat decât alte stiluri, are şi el câteva variate interne: limbajul juridic legislativ (conservator, nediferenţiat), limbajul juridic oratoric (caracter oral, deschis apariţiei stilurilor individuale) şi limbajul administrativ (diversificare terminologică pe domenii, ierarhizare în ceea ce priveşte puritatea în funcţie de situaţie sau de destinatar, putând, de aceea permite unele elemente stilistice individuale.

     Funcţiile dominante sunt cea denominativ-referenţială şi cea persuasivă (destinatarul fiind avut permanent în vedere la formularea comunicărilor specifice).

Stilul corespondenţei oficiale prezintă anumite particularităţi lexicale, morfologice, sintactice şi stilistice.

Particularităţi lexicale

   Stilul scrisorilor oficiale reprezintă forma specifică de exprimare a ideilor, modul în care lexicul este folosit în comunicarea gândurilor.

   Una din condiţiile prin care o scrisoare sau document oficial poate fi bine întocmit şi înţeles este alegerea vocabularului celui mai potrivit cu noţiunile, ideile, faptele sau problemele tratate. Astfel, se aleg din vocabularul general numai cuvinte şi expresii potrivite cu fondul de noţiuni şi idei al scrisorii respective, evitându-se utilizarea cuvintelor şi expresiilor arhaice, regionale, din argou şi jargon. 

2.2. Abrevieri folosite în corespondenţa oficială

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net