logare  |  registrare

Admin-tie publica

Combaterea coruptiei in administratia publica
 • Combaterea coruptiei in administratia publica
 • Corupţia este un fenomen social grav, cu o amploare deosebită, cu forme variate şi complexe, manifestate până la cele mai înalte niveluri ale societăţii. Ea reprezintă o ameninţare...
Comparatie intre servitutile de drept privat si servitutile de urbanism
Componentele sistemului informational
 • Componentele sistemului informational
 • In cadrul sistemului administraţiei publice circula o multitudine de, informaţii, care pot fi clasificate in funcţie de mai multe criterii: După modul de exprimare, informaţiile pot fi:orale -...
Componentele structurii organizatorice ale sistemului administrativ
Comunicarea in Institutiile Publice
 • Comunicarea in Institutiile Publice
 • Comunicarea în instituţii este un proces bilateral: el presupune atât transmiterea ordinelor, informaţiei şi sfaturilor la un centru de decizie (adică un individ învestit cu...
Conceptul administratiei publice in Europa
 • Conceptul administratiei publice in Europa
 • Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată în literatura de specialitate a statelor europene, atât în perioada interbelică, cât şi în cea de după cel de-al doilea război...
Conceptul de administratie publica centrala
 • Conceptul de administratie publica centrala
 • Structura funcţională a sistemului administraţiei publice este inseparabil legată de structura teritorială a acestuia, deoarece existenţa sa este de neconceput fără o bună organizare teritorială a...
Conceptul de administratie publica locala
 • Conceptul de administratie publica locala
 • Administraţia publică locală oferă infrastructura fizică şi politică care sprijină eforturile comunităţii şi cetăţenilor în domeniul economic, politic, social şi cultural. Rolul administraţiei...
Conceptul de management
 • Conceptul de management
 • În opinia noastră, pentru definirea conceptului de management este necesar să plecăm de la realitatea conform căreia în cadrul oricărei firme comerciale sau organizaţii se desfăşoară procese de...
Conceptul de management al resurselor umane
 • Conceptul de management al resurselor umane
 • Managementul resurselor umane se constituie într-o ramură tânără a managementului, fiind consacrat pentru prima dată în SUA, cu precădere în perioada anilor ’80, făcând în anul 1989 Societatea...
Conceptul de management public
 • Conceptul de management public
 • Managementul public este o disciplină specializată a ştiinţei care studiază procesele şi relaţiile de management stabilite în cadrul sectorului public, în vederea formulării de concepte, principii...
Conceptul de politici publice
 • Conceptul de politici publice
 • Pentru a defini ce este politica publică (aşa cum am tradus de-a lungul întregului curs termenul englezesc policy) ar fi util să ne referim la contextul mai larg al ştiinţelor politice, la...
Conceptul de resurse umane
 • Conceptul de resurse umane
 • Resursele umane sunt definite ca “totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale utilizate în procesul de producţie şi de prestări de servicii necesare existenţei ”, ele caracterizându-se prin...
Concesionarea serviciilor publice
 • Concesionarea serviciilor publice
 • Termenul de concesiune este deci unul din cele mai vagi ale dreptului administrativ, fiind folosit pentru a desemna anumite operatii ale administratiei care la prima vedere nu au multe elemente în...
Conditiile de valabilitate ale actelor administrative
Configuratia sistemului de servicii de asistenta sociala
Consiliul local in Republica Moldova
 • Consiliul local in Republica Moldova
 • Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie a primarului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. Dacă primarul sau viceprimarul...
Constituirea in sistem a administratiei publice
 • Constituirea in sistem a administratiei publice
 • Prin sistem al administraţiei publice înţelegem totalitatea organelor, autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor care realizează activitatea de administraţie publică, de organizare a executării...
Constitutia
 • Constitutia
 • Conţinutul constituţiei este complex şi variază de la o ţară de alta, fiind exprimat prin norme care reglementează cele mai importante relaţii în stat, stabilind: caracterele statului; principiile...
Consultarea cetatenilor in problemele locale si eligibilitatea autoritatilor publice locale
Accesati Zakusi.net