logare  |  registrare

Economia

Aici puteti gasi referate economie - cauta si descarca referate economie pentru facultate
Accizele
 • Accizele
 • Accizul este impozit indirect, general de stat, care este impus asupra unor mărfuri de larg consum. Suma accizului este inclusă în preţul mărfii sau serviciilor. În prezent acest impozit este...
Actorii pieţei monetare
 • Actorii pieţei monetare
 • Funcţia pieţei monetare privită în sensul de piaţă interbancară este de finanţare. Băncile şi organismele de creditare se pot afla în orice moment în situaţia de a avea nevoie de...
Afaceri și angajați
 • Afaceri și angajați
 • Discriminarea reprezintă tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea apartenenţei, reale sau presupuse, a acesteia la un anumit grup social
Agregatele monetare
 • Agregatele monetare
 • Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunrând ideea cã moneda reprezintã unul din mijloacele importante de pãstrare a avuției si...
Analiza activitãții de comercializare și producție
Analiza activității de producție și comercializare
Analiza cheltuielilor firmei
 • Analiza cheltuielilor firmei
 • Analiza cheltuielilor firmei se realizează utilizând informaţiile din contul de profit şi pierdere, în acest document cheltuielile şi veniturile firmei fiind structurate după natura...
Analiza cheltuielilor întreprinderii
 • Analiza cheltuielilor întreprinderii
 • Analiza prin costuri reprezintă un domeniu deosebit de important în activitatea întrprinderii, deoarece în această zonă se produc o serie de fenomene economice legate de consumul...
Analiza costurilor de producție
 • Analiza costurilor de producție
 • Conducerea prin costuri, implică stabilirea unor costuri considerate normale, care constituie criteriul permanent de comparație a comportamentului diferitelor categorii de cheltuieli
Analiza diagnostic a activităţii de producţie şi comercializare
Analiza diagnostic a calităţii produselor şi serviciilor
Analiza diagnostic a cheltuielilor materiale
 • Analiza diagnostic a cheltuielilor materiale
 • Cheltuielile materiale deţin, în funcţie de profilul firmei, o pondere ridicată în cadrul cheltuielilor de exploatare. Acestea sunt formate din următoarele elemente:cheltuieli cu materiile prime
Analiza diagnostic a rentabilităţii firmei
Analiza economico-financiare. Bazele teoretico-metodologice
Analiza gestiunii activelor fixe
 • Analiza gestiunii activelor fixe
 • Dinamica activelor fixe se recomandă a fi stabilită atât pe baza valorii de inventar, cât și pe seama valorii medii anuale
Analiza gestiunii resurselor materiale
 • Analiza gestiunii resurselor materiale
 • Într-o economie în care toți producătorii sunt interesați să satisfacă cererea, cel puțin din punct de vedere teoretic, nu ar trebui să existe probleme în ceea ce privește...
Analiza gestiunii resurselor umane
 • Analiza gestiunii resurselor umane
 • În analiza gestiunii resurselor umane la nivel microeconomic, se are în vedere faptul că munca se manifestă ca factor de producție numai în stare activă și nu sub forma unei...
Analiza gestiunii resurselor umane ale întreprinderii
Analiza gestiunii resurselor umane ca potenţial economic al firmei
Analiza rentabilității
 • Analiza rentabilității
 • Rentabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei întreprinderi de a obține profit prin utilizarea factorilor de producție și a capitalurilor, indiferent de proveniența acestora
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com