logare  |  registrare

Contabilitate

Sistemul de dari de seama a gestionarilor
Posibilitati de perfectionare a gradului de colectare a impozitelor si taxelor
Organizarea contabilităţii producţiei în alimentaţia publica
Organizarea contabilităţii în întreprinderile comerciale
Obiectul şi metoda contabilităţii
 • Obiectul şi metoda contabilităţii
 • La baza obiectului de studiu al contabilităţii este pus patrimoniul întreprinderii, deoarece contabilitatea a apărut din necesitatea cunoaşterii şi gestiunii eficiente a patrimoniului
Noţiuni privind contabilitatea
 • Noţiuni privind contabilitatea
 • Ca formă principală a evidenţei economice, contabilitatea înregistrează, urmăreşte şi controlează numai acele laturi ale activităţii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul...
Mecanismul contabil
 • Mecanismul contabil
 • Deși multe întreprinderi folosesc sistem contabil computerizat, noi vom descrie procedurile folosite într-un sistem contabil manual întrucît etapele de bază în oricare...
Introducere în contabilitatea managerială
Introducere în contabilitatea întreprinderii
Introducere în analiza financiară
 • Introducere în analiza financiară
 • Analiza situațiilor financiare presupune studiul relației dintre informațiile cuprinse în aceste documente, la un moment dat și tendința evoluției acestora, într-un anumit interval de...
Impozitele si taxele locale
 • Impozitele si taxele locale
 • In cazul in care cladirile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt concesionate ori inchiriate, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre...
Impozitele directe
 • Impozitele directe
 • Impozitul este plata baneasca obligatorie, generala si definitiva, efectuata de persoane fizice si juridice la bugetul statului sau la bugetele locale in vederea acoperirii cheltuielilor publice
Impozitele
 • Impozitele
 • Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau din averea personalor fizice si juridice la dispozitia statului, in vederea acoperirii cheltuielilor publice
Efectele impozitelor directe
 • Efectele impozitelor directe
 • Se poate aprecia ca impozitele directe prezinta urmatoarele avantaje:constituie o sursa de venit sigura; au in vedere natura si marimea venitului; reducerea impozitelor directe incurajeaza productia
Delimitări şi conturi privind trezoreria
 • Delimitări şi conturi privind trezoreria
 • Trezoreria unei întreprinderi însumează resursele lichide compuse din: numerar în casierie, disponibil la bănci, titluri de plasament, credite bancare contractate pe termen scurt...
Delimitări şi conturi privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli
Delimitări şi conturi privind investiţiile financiare
Delimitări şi conturi privind creanţele şi datoriile pe termen lung
Delimitări şi conturi de stocuri
 • Delimitări şi conturi de stocuri
 • Principalele tipuri de stocuri deținute de o întreprindere sunt destinate utilizării în producție sau destinate vânzării, fie în același stadiu în care au fost...
Delimitări şi conturi de datorii şi creanţele şi datoriile pe termen scurt
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com