logare  |  registrare

Contabilitate

Aspecte conexe privind rezultatul întreprinderii
Bilanţul contabil - procedeu de bază al metodei contabilităţii
Bilanţul şi contul de profit şi pierdere
 • Bilanţul şi contul de profit şi pierdere
 • În contabilitate, se pleacă de la prezumția că viața unei entități este infinită, cu excepția cazului în care există motive serioase care să dovedească încetarea activității...
Contabilitate și gestiune financiară în Instituțiile Publice
Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
Contabilitatea activelor nemateriale
 • Contabilitatea activelor nemateriale
 • Activele nemateriale reprezintă active nebăneşti indentificate care nu imbracă o formă materială, sunt controlate de catre întreprindere, pot fi utilizate o perioadî mai mare de un...
Contabilitatea altor operaţii cu mărfuri
 • Contabilitatea altor operaţii cu mărfuri
 • Inventarierea mărfurilor şi  ambalajelor este necesara deoarece în patrimoniul unităţii comerciale aceste valori ocupa o pondere insemnata. Controlul gestionar al mărfurilor este una din...
Contabilitatea creanţelor
 • Contabilitatea creanţelor
 • Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice sau juridice la scdenţa stabilită prin condiţiile contractuale
Contabilitatea investițiilor
 • Contabilitatea investițiilor
 • I Metoda: valoarea initiala ramine neschimbata pe tot parcursul detinerii investitiei. II Metoda reevaluarii periodice a investitiilor: ia in considerare modificarea cursului de piata a...
Contabilitatea operaţiilor cu mărfuri
 • Contabilitatea operaţiilor cu mărfuri
 • Aprovizionarea cu mărfuri se efectuează în baza contractelor încheiate anterior prin următoarele forme: pe răspunderea furnizorului, prin delegatul propriu al unităţii comerciale,...
Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale
Delimitări şi conturi de active imobilizate
 • Delimitări şi conturi de active imobilizate
 • Activele imobilizate reprezintă bunuri și valori care se utilizează o perioadă îndelungată în întreprindere și care nu se consumă de la prima întrebuințare. Ele își...
Delimitări şi conturi de capitaluri
 • Delimitări şi conturi de capitaluri
 • Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acționarilor în activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor acesteia. Capitalul reprezintă sursa de proveniență a...
Delimitări şi conturi de datorii şi creanţele şi datoriile pe termen scurt
Delimitări şi conturi de stocuri
 • Delimitări şi conturi de stocuri
 • Principalele tipuri de stocuri deținute de o întreprindere sunt destinate utilizării în producție sau destinate vânzării, fie în același stadiu în care au fost...
Delimitări şi conturi privind creanţele şi datoriile pe termen lung
Delimitări şi conturi privind investiţiile financiare
Delimitări şi conturi privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli
Delimitări şi conturi privind trezoreria
 • Delimitări şi conturi privind trezoreria
 • Trezoreria unei întreprinderi însumează resursele lichide compuse din: numerar în casierie, disponibil la bănci, titluri de plasament, credite bancare contractate pe termen scurt...
Efectele impozitelor directe
 • Efectele impozitelor directe
 • Se poate aprecia ca impozitele directe prezinta urmatoarele avantaje:constituie o sursa de venit sigura; au in vedere natura si marimea venitului; reducerea impozitelor directe incurajeaza productia
Accesati Zakusi.net