logare  |  registrare

Limba română

Ion Alexandru — Clopotele
 • Ion Alexandru — Clopotele
 • Tema este o dezvoltare a valorilor şi nuanţelor iradiate de simbolul central clopotele, care sugerează eurile aflate în Marea Trecere: „clopotele aflate la gâtul...
Ion Băieşu — Boul şi viţeii
 • Ion Băieşu — Boul şi viţeii
 • Boul şi viţeii este o parodie, sugerând fabula lui Grigore Alexandrescu Boul şi viţelul, dar, în acelaşi timp, o comedie de moravuri, o alegorie având...
Ion BARBU
 • Ion BARBU
 • Barbu este considerat unul dintre cei mai mari poeţi români din secolul XX. Creaţia sa Joc secund constituie expresia unui artist cu spirit analitic, a arhi­tectului lucid şi riguros, iubitor de...
Ion Barbu — Copacul
 • Ion Barbu — Copacul
 • Poezia Copacul este o ars poetica pentru perioada parnasiană a evoluţiei sale, care cuprinde poezii ca: Elan, Lava, Munţii, Banchizele
Ion Barbu — Din ceas, dedus...
 • Ion Barbu — Din ceas, dedus...
 • Din ceas, dedus... este o ars poetica, adică o poezie care defineşte programul estetic al lui Ion Barbu, mai exact sinteza estetică, sugerând momentul când arta, care a...
Ion Barbu — Riga Crypto şi lapona Enigel
Ion Barbu — Ritmuri pentru nunţile necesare
 • Ion Barbu — Ritmuri pentru nunţile necesare
 • Ideea este că penetrarea în interior presupune o iniţiere în parcurgerea unor etape şi este posibilă doar pentru cine posedă cele trei chei: iubirea, cunoaşterea şi voinţa
Ion Barbu — universul poetic
Ion Caraion — Fântână
 • Ion Caraion — Fântână
 • Poetul construieşte textul ca o ţâşnire de cuvinte, ca un izvor, ca o fântână spre a defini liric poezia de pe poziţiile esteticii suprarealiste
Ion CREANGĂ
 • Ion CREANGĂ
 • Ion Creangă este un prozator erudit, un artist profund original, care s-a inspirat dinînţelepciunea populară, din realitatea cotidiană, a luat în discuţie probleme...
Ion Creangă — Amintiri din copilărie
 • Ion Creangă — Amintiri din copilărie
 • Amintiri din copilărie se intitulează cea mai importantă creaţie a lui Ion Creangă, primul roman rural românesc, nu prin întindere, ci prin faptul că ne dă o imagine a universului rural românesc de...
Ion Creangă — Dănilă Prepeleac
Ion Creangă — Povestea lui Harap Alb
 • Ion Creangă — Povestea lui Harap Alb
 • Harap Alb este, ca formă, un basm cult, din punctul de vedere al conţinutului, o nuvelă simbolistă, ca mesaj — o fabulă, ca modalitate artistică — o alegorie şi are ca temă lupta dintre...
Ion Creangă — reprezentant al realismului
 • Ion Creangă — reprezentant al realismului
 • Locul lui Ion Creangă în cadrul realismului românesc reprezintă linia realismului liric sau de factură romantică, continuă pe Vasile Alecsandri şi este continuat de Mihail Sadoveanu,...
Ion DRUȚĂ
 • Ion DRUȚĂ
 • Nuvelist, romancier, dramaturg, publicist, Ion Druţă reprezintă o personalitate marcantă a Basarabiei literare din secolul XX. Opera lui Druţă, urmând linia...
Ion Druţă — Povara bunătăţii noastre
 • Ion Druţă — Povara bunătăţii noastre
 • Tema romanului o formează satul şi ţăranul în timpul celui de-al doilea război mondial. Subiectul îl formează dramatica existenţă a românilor din Basarabia, supuşi...
Ion HELIADE-RĂDULESCU
 • Ion HELIADE-RĂDULESCU
 • I. Heliade-Rădulescu este o personalitate proeminentă a literaturii române premoderne. Prin activitatea lui de traducător, poet, prozator, editor, critic literar, a avut o...
Ion Luca CARAGIALE
 • Ion Luca CARAGIALE
 • Ion Luca Caragiale este un scriitor realist care a creat în literatura noastră limbajul dramaturgie, ridicând teatrul românesc la nivel euro­pean, fiind un...
Ion Minulescu — Romanţa celor trei corăbii
 • Ion Minulescu — Romanţa celor trei corăbii
 • Poezia are un caracter de evaziune romantică, conţinut în laitmotivul: „Porniră cele trei corăbii..." dar sensul este al drumului vieţii spre eternitate, limită sugerată de...
Ion NECULCE
 • Ion NECULCE
 • Bărbat de stat, apropiat al lui Dimitrie Cantemir, cronicar de vază, Ion Neculce este o figurămarcantă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea
Accesati Zakusi.net